Архив
 
 
 
От мен
 

Но какво означава да бъдеш присъстващ? И как така "присъствието в болката" води до "разширяване на границите" и дори до познаване на безграничното? Това, което Марина Абрамович пресътворява в изкуството си е същото, за което Екхарт Толе говори в книгите си. При това - в съвсем същата комбинация - присъствие, болка и трансцедиране на границите чрез съчетаване на тези двете. Всъщност това беше истинската причина да разпозная ценността на посланията в творчеството на Абрамович. Въпреки че отдавна се занимавам с изследване на мястото и смисъла на болката в човешкия живот, споделеното от Толе за плътното болково тяло и неговата трансформация чрез силата на присъствието, добави един нов и безценен сегмент в моето разбиране на тази тема. "Вашето съзнателно Присъствие разрушава отъждествяването с болковото тяло. Когато не се отъждествявате е него, то не е в състояние да контролира мислите ви и съответно вече не може да се възобновява, ...

 
Избрани статии
 

Познавам не малко хора, които търсят не просто добра работа. Познавам такива, които търсят своето призвание. Това са хора със страст към живота, които са способни да поемат рискове, за да последват сърцето си. Носейки в себе си пламъка на Прометеевия огън, тези свободолюбиви и човеколюбиви същества повече от всичко на света искат да оставят следа след себе си като споделят с другите хора дарбите, които имат. Да бъдат творци в работата си е нещо много важно за тях, а пълноценният живот е цел, чиято цена биха платили, колкото и висока да е тя. И те я плащат. Като преминават през точно обратното на това, което си представят, че е пълноценният живот.  По някаква странна ирония на съдбата търсенето на призвание ги отвежда, вместо до мечтаната работа, до ръба на финансовата и професионална криза.  Тъй като животът ме е срещал не само с една такава съдба, започвам вече да откривам някаква закономерност в това, през което преминават. Сега...

 
По Пътя на Духа
 

"Искам да променя живота си, макар да не знам точно как. Искам да разперя криле, искам да правя смислени неща, и, да, искам благополучието и свободата, което това би ми дало. Искам да извърша нещо значимо, което ще промени света. Но ако ме попитате какво точно искам, няма да мога да ви отговоря. Можете ли да ми помогнете да открия целта на живота си?" Това са въпросите, които са били отправяни към Екхарт Толе по време на многобройните му срещи с хора, търсещи истинската цел в своя живот, опитващи се да открият коя е тяхната мисия и призвание. Ето как им отговаря авторът на книгата "Силата на настоящето" в следващата си  - според мен още по-дълбоко навлизаща в темата на духовните търсения на съвременния човек - книга "Нова земя": Вашата цел е да седите тук и да разговаряте с мен, защото сте именно тук и именно това правите. Докато не станете и започнете да вършите нещо друго. Тогава то ще стане вашата цел. Значи ...

 
Воинът на светлината
 

Това е една притча, преразказана и тълкувана от Екхарт Толе. За мен тя е най-добрият пример за това как изглежда да практикуваме осъзнато "намаляване на егото" в живота си. "Дзен-учителят Хакуин живеел в един град в Япония. Бил високо почитан и много хора търсели от него духовно напътствие. Случило се дъщерята на съседите, тийнейджърка, да забременее. Когато родителите й разгневени я обсипвали с обиди и я запитали кой е бащата, тя им казала, че е Хакуин. Побеснелите родители хукнали към къщата на Хакуин и с викове и хули му казали, че дъщеря им признала, че той е бащата на бебето. Единственото, което Хакуин рекъл, било: „Така ли?“ Новината за скандала бързо се разпространила из града, че и извън него. Хакуин изгубил репутацията си. Това не го притеснявало. Вече никой не го търсел за съвет. Той не се тревожел Когато детето се родило, родителите на момичето го отнесли при Хакуин. „Ти си бащата, гледай си бебето“. Учителят се грижел...

 
Воинът на светлината
 

Ето няколко идеи как съзнателно да се практикува садхана на разочарованието. Животът винаги се грижи да не започнем да се вземаме много насериозно и да си мислим, че знаем всичко, и затова ни праща периодически по някое събитие, за да преживеем разочарование. Ако искаме осъзнато да му съдействаме, така че да катализираме процесите на духовна трансформация, през които преминаваме, и да се поучим от опита на магарето-алхимик, може да използваме всяко отхвърляне в живота ни като средство за намаляване на егото. Това е съветът, който Екхарт Толе ни дава в книгата си "Нова Земя" и който аз намирам за много вдъхновяващ. "Една могъща духовна практика е съзнателно да позволим намаляването на егото, когато се случи, е да не се стремим да го възстановяваме. Препоръчвам ви да експериментирате от време на време. Например, когато някой ви критикува, обвинява или ви крещи обидни думи, вместо да си го върнете или да започнете да защитавате себ...

 
Уроците на любовта
 

"Ако наистина искате да опознаете ума си, тялото винаги ще ви даде правдиво отражение, затова се вгледайте в емоцията или още по-добре, почувствайте я в тялото си. Ако между двете като че ли има конфликт, мисълта е лъжата, емоцията е истината. Не окончателната исти­на за това кой сте, а относителната истина за състоя­нието на ума ви в този момент. Несъмнено конфликтът между повърхностните мисли и несъзнателните мисловни процеси се среща често. Може би още няма да сте в състояние да извлечете дей­ността на несъзнателното в съзнателното под формата на мисли, но несъзнателното винаги ще се отразява от тялото във вид на емоции, а тях можете да осъзнаете." Екхарт Тол, Силата на настоящето Коментар: Избрах да сложа тази мисъл на Екхарт Тол в "Уроците на любовта", макар че в нея не се казва нищо за взаимоотношенията ни, тъй като тя указва на нещо много важно за тях. То е да бъдем наясно със себе си и с това как се чувстваме по отно...

 
Self help
 

"Няма нужда да изследвате несъзнателното минало в себе си, освен когато то се проявява в настоящия момент под формата на мисъл, емоция или желание, реакция или външно събитие, което ви се случва. Това, което е нужно да знаете за несъзнателното си минало, ще бъде извадено на бял свят от предизвикателствата на настоящето. Ако се заровите в миналото, то ще се превърне в бездънна яма - винаги ще има още. Може би си мислите, че имате нужда от още време, за да разберете миналото или да се освободите от него, или с други думи, че бъдещето в крайна сметка ще ви освободи от миналото. Това е заблуда. Само настоящето може да ви освободи от миналото. Времето не може да ви освободи от времето. Протегнете ръка към силата на Настоящето. Там е ключът." Екхарт Тол, "Силата на настоящето" Има време, в което е добре да се върнем в миналото, за да излекуваме раните, които са се случили там. Има и време, когато трябва да стоим в настоящето и да пр...

 
Self help
 

"Докато его-умът управлява живота ви, не можете да се почувствате истински удобно, не можете да намерите покой или себеосъществяване, освен в кратките мигове, в които постигате желаното, когато се осъществи няка­къв ваш силен стремеж. Тъй като егото е изкуствено съз­дадено себеусещане, то има нужда да се идентифицира с външни неща. Трябва постоянно да бъде защитавано и подхранвано. Най-честите отъждествявания на егото са свързани с имущество, професия, социално положение и признание, знания и образование, физически облик, специ­ални способности, връзки, лична и фамилна история, убеждения, както и с политически, национални, расови, религиозни и други колективни самоличности. Нищо от тези неща не сте вие. Страшничко ли ви се струва? Или изпитвате облекче­ние? Рано или късно ще трябва да се откажете от всички тези неща. Сигурно още ви е трудно да го повярвате и аз, разбира се, не ви карам да вярвате, че самоличността ви не е в нищо о...

 
Мисъл на деня
 

"Негативизмът винаги се дължи на натрупване на психическо време и отричане на настоящето. Безпокойството, тревожността, напрежението, стресът, притесненията - всички форми на страх - се дължат на това, че бъдещето е прекалено много, а присъствието - недостатъчно. Вината, съжалението, недоволството, оплакванията, тъгата, огорчението и всички форми на непрощаване се дължат на това, че миналото е прекалено много, а присъствието - недостатъчно." Екхарт Толе, "Силата на настоящето"

 
Мисъл на деня
 

[quote] "Ако състоянието на съзнанието ви в този момент определя бъдещето, то какво определя състоянието на съзнанието ви? От степента на присъствие. Затова единственото място, където може да се случи истинска промяна, където миналото може да бъде разпръсното, е Настоящето" Екхарт Тол, "Силата на настоящето" [/quote]