Архив
 
 
 
Уроците на любовта
 

По-долу е откъс от книга, която почти всички сме чели... но колкото и пъти да се чете, тя не омръзва. И как би могло да се случи, след като езикът, на който е написана е толкова божествено чаровен, а дълбочината на посланията - поразителна в своята простота! Приятно четене! "…Но се случи така, че след като дълго бе вървял сред пясъци, скали и снегове, Малкият принц намери най-сетне един път. А пътищата винаги водят при хората. - Добър ден – каза той. Беше стигнал до градина с цъфнали рози. - Добър ден – казаха розите. Малкият принц ги погледна. Всички приличаха на неговото цвете. - Кои сте вие? – попита ги той смаян. - Ние сме рози – казаха розите. - А! – рече Малкият принц. И се почувства много нещастен. Неговата роза му казваше, че тя е единствена по рода си в цялата вселена. А ето че тук, само в една градина, имаше пет хиляди такива, всичките като нея! “Ако види това – каза си той , - тя ще бъде много обидена…” А след...