Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Човешкото възприятие е не само психичен - то е духовен феномен. В начина, по който гледат очите ни, се крие тайна. Оттеглянето на проекциите, което е в основата на пречистването на първичната материя и преходът от нигредо към албедо, е нещо повече от това да потърсим в себе си нещата, които ни дразнят или привличат у другите.  Ако разберем кое е това нещо, ние имаме в ръцете си ключ - към творчеството и свободата. В психотерапията понятието за проекция се използва по два различни начина. По-популярният е от психология на личността, където проекцията се разглежда като един от защитните механизми на Аз-а, при който ние поддържаме положителния образ за себе си като виждаме неприемливите за нас черти вън, а не вътре в нас. Но проекциите имат и друг смисъл - те са средство за познание. Те са обичайният начин, по който възприемаме и опознаваме външния свят. С други думи, те не са само средството за изкривяване на нашето възприятие - те...

 
Воинът на светлината
 

от книгата на Дон Мигел Руис, "Гласът на знанието" "Хората вярват в толкова много лъжи. Някои от тези лъжи са толкова изтънчени и убедителни, че изграждаме цялата си виртуална реалност върху тях, без изобщо да забележим, че са лъжи. Лъжите, които вярваме за себе си, може да бъдат трудно забележими, защото така сме свикнали с тях, че ни изглеждат нормални. Например, ако вярвате в широко разпространената лъжа „Аз не съм достоен", тази лъжа живее в ума ви, защо­то вярвате в нея. Не вярвате на хората, които ви каз­ват колко сте страхотни, а не им вярвате, защото сте убедени в противното. Вярата ви вече е вложена в убеждението, че това не е вярно; то е лъжа, но вярата направлява действията ви. Когато не се смятате за достой­ни, как се представяте пред другите? Притеснявате се. Как бихте могли да поискате нещо, след като не вярвате, че го заслужавате? Вие проектирате върху околните соб­ствената си представа за себе си и това е, което д...

 
Групи за личностно развитие
 

група за личностно развитие и себепознание 25-26 август 2012 “Когато сте малки деца, не можете да избирате  в какво да вярвате и в какво да не вярвате. Съдията и жертвата се основават на всички тези фалшиви вярвания, които не сте избирали. Когато тази информация е стигнала до ума ти, ти си бил невинен. Вярвал си във всичко. Системата от вярвания ти е вкарана като програма от външния сън. Толтеките наричат тази програма паразит. Човешкото съзнание е болно, защото в него има паразит, който краде жизнената му сила и ограбва радостта му. Паразитът са всички тези вярвания, които ви  карат да страдате. Тези вярвания са толкова силни, че години по-късно, когато се сдобиете с нови представи и идеи и се опитате да вземете собствени решения, откривате, че тези вярвания все още контролират живота ви.” Дон Мигел Руис, “Умението да обичаш” Отдавна искам да направя група за работа по тази тема. А още по-отдавна, когато бях малка, имах ед...

 
Уроците на любовта
 

"Когато някой не се отнася към вас с обич и уважение, ще бъде истински дар той да напусне живота ви. Не го ли стори, със сигурност ви чакат много години на стра­дание. Известно време ще ви боли от раздялата, но накрая сърцето ви ще оздравее. Тогава ще можете да избе­рете онова, което наистина искате. Ще откриете, че за да направите верния избор, ви е по-необходимо да вярвате на себе си, отколкото на другите." Дон Мигел Руис, Четирите споразумения Коментар: Ако това е отговорът, който "Уроците на любовта" ви изпратиха днес, вижте дали се оплаквате напоследък, че някой (някои) злоупотребява с вашата доброта, търпение и обич. И, ако това не само продължава достатъчно дълго време, но е съпътствано и от серия неуспешни опити да подобрите общуването с него, си задайте въпроса: "Дали вече не е дошло времето този човек да наусне живота ми? Защото заслужавам нещо по-добро! Да затварям очите си пред фактите на липса на обич и уважение оз...

 
По Пътя на Духа
 

от Дон Мигел Руис "Създателю на вселената, днес те молим да дойдеш и да споделиш с нас силния съюз на любовта. Знаем, че истинското ти име е Любов, че за да общуваме с теб означава да споделим твоите вибрации, твоята често­та, защото ти си единственото, което съществува във вселената. Помогни ни днес да бъдем като теб, да обичаме живо­та, да бъдем живот, да бъдем любов. Помогни ни да оби­чаме като теб, безусловно, без очаквания, без задължения, без да съдим. Помогни ни да обичаме и да приемаме себе си, без да се съдим, защото когато се съдим, ние се нами­раме за виновни и изпитваме нужда да бъдем наказани. Помогни ни да обичаме безусловно всяко твое тво­рение, особено другите хора, особено близките си -всичките си роднини и хората, които така се стараем да обичаме. Защото когато ги отхвърляме, ние отхвър­ляме себе си, а когато отхвърляме себе си, ние отхвър­ляме Теб. Помогни ни да обичаме другите такива, каквито са, безу...

 
Self help
 

Дон Мигел Руис, "Четирите споразумения" - Четвъртото споразумение "При всички обстоятелства правете най-доброто по силите си - нито повече, нито по-малко. Но помне­те, че най-доброто е променлива величина. Всичко живо непрестанно се изменя, така че най-доброто понякога ще е от високо качество, друг път няма да е толкова добро. Когато сутрин се събудите освежени и заредени с енергия, най-доброто ще е по-добро, откол­кото вечер, когато сте уморени. То ще е различно, ко­гато сте здрави и когато сте болни, когато сте трезви и когато сте пияни. Най-доброто ще зависи от това дали се чувствате щастливи, дали сте разтревожени, ядосани или изпълнени с ревност... Независимо от качеството, продължавайте да правите най-доброто по силите си - не повече или по-малко, а най-доброто. Ако се насилвате да дадете повече, отколкото можете, ще изхабите повече енергия от не­обходимото и накрая най-доброто няма да бъде доста­тъчно. Когато се престара...

 
Воинът на светлината
 

Дон Мигел Руис, "Четирите споразумения" - Третото споразумение "Не прави предположения. Ние сме склонни да правим предположения за всичко. Проблемът с предположенията е, че вярваме в истин­ността им. Можем да се закълнем в тяхната реалност. Правим предположение за действията и мислите на другите - приемаме го лично - после ги обвиняваме и им изпращаме емоционална отрова чрез словото си. Затова винаги, когато правим предположения, си търсим белята. Правим предположение, разбираме нещо неправилно, приемаме го лично и в крайна сметка от нищо и никакво създаваме истинска драма... Човешкият ум работи по много интересен начин. Имаме нужда да оправдаваме всичко, да обясняваме и разбираме всичко, за да се чувстваме сигурни. Пред нас стоят милиони въпроси, които се нуждаят от отговори, защото има толкова неща, които разсъждаващият ум не може да обясни. Не е важно дали отговорът е ве­рен; сам по себе си той ни кара да се чувстваме си...

 
Воинът на светлината
 

Дон Мигел Руис, "Четирите споразумения" - Второто споразумение "Не приемайте нищо лично, защото когато приемате нещата лично, вие се обричате на безсмислено страда­ние. Хората са пристрастени към страданието в раз­лична степен и ние се подкрепяме един друг в поддържането на тази пагубна привързаност. Хората са съгласни да си помагат да страдат. Ако имате нужда от малтре­тиране, много лесно ще намерите кой да ви малтретира. По същия начин, ако сте с хора, които имат нужда да страдат, нещо във вас ви кара да ги измъчвате. Сякаш на гърба им е написано: „Моля ви, ритнете ме". Те търсят оправдание за страданието си. Пристрастеността им към страданието всъщност е споразумение, което се подновява всеки ден.... Създадете ли си навика да не приемате нищо лич­но, ще избегнете много неприятности в живота си. Гневът, ревността и завистта ви ще изчезнат и дори тъгата просто ще се стопи, ако не приемате нещата лично... Напишете това с...

 
Воинът на светлината
 

Дон Мигел Руис, "Четирите споразумения" "Първото споразумение е: Бъди безгрешен в словото си. Звучи съвсем просто, но е извънредно могъщо. Защо словото? Вашето слово е силата, която трябва да съз­дадете. Вашето слово е дар от самия Бог. В Евангелие­то от Йоана се казва следното за сътворението на света: „В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото".1 Чрез словото изразявате съзида­телната си сила. Именно чрез словото давате израз на всичко. Независимо на какъв език говорите, намерения­та ви се осъществяват посредством словото. Онова, което сънувате, чувствате и представлявате, ще се прояви чрез словото... Човешкият ум е като плодородна почва, в която постоянно се засяват семена. Семената са мнения, идеи и концепции. Вие засявате семенце, мисъл, и те рас­тат. Словото е като семе, а човешкият ум е благодат­на почва! Единственият проблем е, че твърде често това важи особено за семената на страха. Всеки човешки...

 
Уроците на любовта
 

"Има милиони начини да изразите щастието си, но има един единствен начин да бъдете щастливи и това е любовта. Няма друг начин. Не можете да бъдете щастливи, ако не обичате себе си. Това е факт. Ако не обичате себе си, вие няма да имате никаква възможност да бъдете щастливи. Не можете да споделите това, което нямате. Ако не обичате себе си не можете да обичате и никой друг. Но може да се нуждаете от любов и ако има някой, който се нуждае от вас - ето това хората наричат любов. Това не е любов. Това е притежаване, това е егоизъм, това е контрол и липса на уважение. Не лъжете себе си. Това не е любов. Любовта, извираща от вас, е единственият начин да бъдете щастливи. Безусловна любов към себе си." Дон Мигел Руис, "Умението да обичаш" Коментар: Ако това е посланието на "Уроците на любовта" за вас, няма нужда от никакви уточнения - време е не да мислите какво да направите по отношение на другия, а как да се погрижите за себе си така...