Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

"Трябва да започнем със себе си, преди да разберем каква е крайната цел на живота и какво означава всичко това - войните, враждите между народите, конфликтите и цялата тази бъркотия. Изглежда много лесно, но всъщност е извънредно трудно. За да изучим себе си, за да видим как действат нашите мисли, трябва да сме необикновено наблюдателни. Когато човек започне все по-добре да следи тънкостите на своето мислене, той започва и все по-добре да осъзнава какво е, а така също какви са хората, с които общува. За да откриеш кой си, трябва да се опознаеш в хода на действията си, в отношенията си с другите хора. Трудността се състои в това, че ние сме толкова нетърпеливи, искаме да се движим напред, да стигнем до дадена цел и затова нямаме нито време, нито възможност да проучваме и да наблюдаваме. От друга страна, ние сме заети с различни дейности - да изкарваме прехраната си, да отглеждаме деца, имаме отговорности в различни организации - толко...

 
По Пътя на Духа
 

"Само безалтернативното осъзнаване може да доведе до недвойственост, до помирение на противоположностите във всеобщо разбиране и пълна любов. Аmа et fac quod ris.  Ако обичате, можете да направите, каквото пожелаете. Но ако започнете да вършите това, което искате, или да вършите това, което не искате, в подчинение на някаква традиционна система или представи, идеали и забрани, вие никога няма да обичате. Освобождаващият процес трябва да започне с безалтернативното осъзнаване на това, което желаете, и на вашите реакции на системата от символи, която ви казва, че трябва или не трябва да желаете. Чрез това безалтернативно осъзнаване, което прониква през последователните слоеве на аза и подсъзнанието, ще дойдат любовта и разбирането, но от друг порядък, различен от този, с който обикновено сме запознати.Това безалтернативно осъзнаване - във всеки момент и при всички обстоятелства в живота - е единствената ефективна медитация. Всички друг...

 
Мисъл на деня
 

"Разбирането за това какво сте, каквото и да е то - грозен или красив, язвителен или закачлив - разбирането за това какво сте, без изопачаване, е началото на добродетелта. Добродетелта е много важна, защото тя ви прави свободни. Ще откриете, че само добродетелта ви дава възможност да живеете - не култивираната добродетел, която ви носи уважение, а онази, която ви носи разбиране и свобода. Има разлика между това да бъдеш добродетелен и да ставаш добродетелен. Да бъдеш добродетелен се постига чрез разбирането за това какво е, докато да ставаш добродетелен е отлагане, прикриване на онова, което е, зад онова, което бихте желали да бъдете." Джиду Кришнамурти

 
Мисъл на деня
 

"Истината е страна без пътеки и вие не можете да я достигнете по никаква пътека, чрез никаква рели­гия или секта..." Джиду Кришнамурти

 
Уроците на любовта
 

"Обновление е възможно само в настоящето, а не в бъ­дещето, не утре. Човек, който разчита на времето като сред­ство да постигне щастие, да вникне в истината или да достиг­не до Бог, се заблуждава. Той живее в невежество и поради това в конфликт." Джиду Кришнамурти Коментар: "Урокът на любовта" за вас сега е да престанете да отлагате и да чакате някой ден... да дойде принца,..  да започнете да обичате себе си... Започнете сега! Без отлагане! Не утре! Защото любовта е достъпна точно сега, точно в този момент... само, ако се отворим за нея. Действията, които са свързани с отварянето към нея са много различни, но ще разпознаем, че са правилните, просто ако точно сега започнем да правим това, което знаем, че ще ни накара да се почувстваме по-добре, но отлагаме постоянно...Това не е необходимо да бъде нещо драматично във външния свят - понякога това е просто по-различна мисъл за себе си, която ни кара да се почувстваме наистина ценни...

 
Уроците на любовта
 

"Само когато умът е спокоен, отпуснат, не търси отговори или решения, не бяга, но и не се съпротивлява, може да има възраждане, защото тога­ва умът може да види истината, а истината, а не усилието, ви носи свобода." Джиду Кришнамурти Коментар: "Истината, а не усилието, ви носи свобода" - това е "урокът на любовта", преподаден от Кришнамурти, в отговор на вашето запитване. Има моменти, в които е уместно да търсим решения като използваме ума и търсим повече информация по въпроса. Има и моменти, в които трябва да направим точно обратното - да престанем да търсим отговорите на нивото на ума и просто да се отпуснем в настоящето такова, каквото е. Може би, този урок идва при вас в момент, в който твърде много сте залагали на мисленето си да намери правилния отговор или твърде много сте се опитвали да промените ситуацията. Какво ще кажете, ако тази мисъл на Кришнамурти е последното нещо, с което подхранвате ума си по отношение на вашия ...

 
Мисъл на деня
 

"Страхът се появява, когато искам да се вместя в дадена схема. Да живееш без страх означава да живееш извън схемите. Желанието да живея по даден начин е извор на страх. Трудностите, които изпитвам, се дължат на желанието ми да живея в дадени рамки." Джиду Кришнамурти

 
По Пътя на Духа
 

От Джиду Кришнамурти в книгата му "Първата и последната свобода" "За повечето от нас животът се основава на усилия, на някакви волеви прояви. Не можем да си представим действие без волеизява, без усилия. Нашият живот се основава на тях. Нашият социален, икономически, и тъй наречен духовен живот представлява серия от усилия, които винаги постигат някакъв резултат. И ние смятаме, че усилието е съществено, необходимо.... Думата усилие не означава ли борба да променим онова, което е, в нещо, което не е, което трябва да бъде или трябва да стане? С други думи, ние непрекъснато се борим да избегнем онова, което е, или се опитваме да го трансформираме, да го променим. Истински доволният човек е онзи, който разбира това, което е, и му отдава значението, което то заслужава. Това е истинското чувство на задоволство. То не се интересува дали притежава много или малко неща, а иска да разбере напълно значението на онова, което е. А това става въ...

 
Мисъл на деня
 

"С колкото повече знание е обременено едно съзнание, толкова то е по-неспособно да разбира." Джиду Кришнамурти