Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

"Betrayal", by James Hillman From the (out of print) collection Loose Ends by James Hillman ©1975 Spring Publications. Превод от английски със съкращения, Камелия Хаджийска Редактор, Петя Стоянова "Има една еврейска история, една обикновена еврейска шега. Тя е следната: Един баща учил малкия си син да не се страхува, да бъде по-смел, като го карал да скача от стълбата. Слагал своето момче на второто стъпало и му казвал: „Скачай, аз ще те хвана!“ и момчето скачало. След това го качвал на третото стъпало и му казвал: „Скачай, аз ще те хвана“. Въпреки че момчето било уплашено, то вярвало на баща си и правело това, което той му казвал - скачало в ръцете му. След това бащата го повдигал на следващото стъпало, и след това на по-следващото, казвайки му всеки път: „Скачай, аз ще те хвана“, и всеки път момчето скачало и било хващано от баща си. И това продължило, докато момчето не се оказало на много високо стъпало и скочило от не...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова ”Всички богове са вътре в нас” – така пише Хенрих Цимер в статията „За значението на индийската тантристка йога”. „Вътре” – означава в душата, в тялото, в колективното несъзнавано. Гопи Кришна в своята книга е показал, че случващото се с него не е било действие на Бога, което може да се сравни с взаимодействие между две личности (а именно така навярно би го възприел средновековният християнин). Източникът на случилото се с Гопи Кришна не е вън от него, а вътре. Да се даде възможност на боговете, обитаващи тялото ни, да се проявят – е нелека, а понякога даже и мъчителна задача и авторът е показал това много добре. „Който е близо до мен, е близо до огъня“ - тези думи се приписват на Исус Христос в един от апокрифните текстове. Как да се разбира смисълът на това изявление? Какво искат тези богове и богини от нас? Възникват не ...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова Описанието на Гопи Кришна за лесното и естествено възникване на стиховете в него напомня на „божественото безумие“, което Платон е наричал „мания“. Шекспир е славил „влюбените, безумците и поетите“. Влюбените пишат стихове, мистиците и пророците, такива като Уйлям Блейк или Сан Хуан де ла Крус, също са излагали своя опит под формата на стихове; мастерите в Дзен са създавали тристишия – хайку, и даже някои алхимици са описвали свои експерименти в поетична форма. Тези, които се подлагат на психоанализа, често отбелязват, че понякога само стиховете могат да предадат вътрешния опит, макар такава форма на себеизразяване може да няма никакво отношение към изкуството. Характерна особеност на стиховете се явява ритъмът, а също използването на звученето на думите и тези чувства, които те предизвикват благодарение на символичното ...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова В своето описание на екстатичното преживяване на Самадхи авторът отбелязва, че той „живее в блестящ свят на ярки цветове”. Необичайният визуален опит на възприемане на цветовете и художествената стойност на предметите, за който пише и Хъксли в „Дверите на възприятието” (разказвайки за онези, които са преживели видения под въздействие на ЛСД), и Зенер в книгата „Мистицизъм – сакрален и профанен”, и Самерс във „Физически феномени на мистицизма”, потвърждава, че описаните тук преживявания носят подобен характер. Обаче има съществено различие между „сакралния” мистицизъм на Гопи Кришна и „профанния”, който аз разбирам като получаване на необичаен опит с помощта на химически средства (съгласно Зенер). Възможно е, съвременната жажда за визуален опит (разглеждане на забележителности, телевизия, подводни снимки, фотография, интере...

 
Воинът на светлината
 

[quote] "Не съществува по-добро средство, за да се опази индивида от обезличаване, от притежаването на някаква тайна, която той желае или е длъжен да опази." Карл Густав Юнг, "Автобиография", с. 337 [/quote] Тайната има много специфична роля в процесите на индивидуация, които в своята същност са постигане на духовна зрялост. Лесно е да се види връзката й с обикновената човешка зрелост - който може да пази поверената му тайна заслужава доверие. Той устоява на изкушението да се похвали или да покаже на другите, че знае нещо, което те не знаят. Може да удържа "нещото" в себе си, а това е израз на сила и отговорност. По-трудно е да се види връзката й с духовната зрелост, която е независимост  от господстващите религиозни възгледи или принадлежността към духовни общности. Но именно тя е нещото, за което пише Юнг, тъй като в самата си същност това е индивидуацията - един дълъг процес на диференциация на съзнанието, чиято основн...

 
Споделено
 

към ГЛАВА СЕДМА, ОСМА И ДЕВЕТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова  В седма глава става дума отново за прана, но този път това има по-метафизичен характер. В осма глава се сблъскваме с друг традиционен проблем, свързан с мистичните преживявания и въпроса за тайнството. Авторът е взел решение да не говори на никого за своя опит, включително и на жена си. Както е известно, подобна потайност е характерна за хора, страдащи от параноя. Да откриеш тайната в някаква степен означава да преминеш „теста за реалност”. Ако започнат да ни се присмиват, оспорват истинността на преживяването, поставят диагноза на психично разстройство, целият свят ще рухне. Обаче в самата природа на мистичните преживявания е заключено нещо, изискващо тайнственост – сякаш някакъв архетип, стоящ зад тези събития, изисква за своето изпълнение определено напрежение. Алхимиците са опазвали та...

 
От мен
 

"....фактът, че подобни проявления са свързани с пробуждането на Кундалини, все още остава за света „книгата със седем печата”." Гопи Кришна, "Кундалини - еволюционната енергия в човека", Пета глава "Книга със седем печата" е израз от последната книга в Библията - "Откровението на Йоан". Той се използва като символ на тайно духовно познание, до което могат да достигнат само хората, които са отворили сърцата си за Христовия импулс на любовта. В Пета част от Откровението четем: "Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?" Отговорът е - Агнето, т.е. човекът, който е родил в сърцето си Христос. На пръв поглед е странно да видим християнски израз в книга, написана от индиец за пробуждането на кундалини. Ако прочетете обаче споделеното от него в неговата книга, ще видите не само че има смисъл, но той е дори много по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Но нека да започна поред. Винаги съм се питала как точно се...

 
Споделено
 

към ГЛАВА ПЕТА и ГЛАВА ШЕСТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова В пета глава ние имаме възможност да видим и идейния контекст на авторските преживявания. Това не може да бъде надценено. Авторът е съвършено прав – нали това е подкрепящата рамка, която го е предпазвала да тръгне в погрешната посока. В първата половина от живота си той е успял да развие вътрешни опори. Той е практикувал Йога, но само практика е било недостатъчно. За западния човек, даже продължителна практика би била недостатъчна. Йога е основана на философски идеи, на weltanschauung (светоглед; б.пр.), на начина, по който гледаме на света и на себе си и нейната функция е да помага на човека в критични ситуации като му дава контекст за разбиране, на който той да се опре. Този контекст за разбиране е помогнал на Гопи Кришна да осъзнае и по този начин напълно да интегрира всичко онова, което с...

 
Споделено
 

към ГЛАВА ТРЕТА и ГЛАВА ЧЕТВЪРТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова Тук ние за пръв път срещаме ключови термини, на които Гопи Кришна дава по-подробно описание в следващите глави. Един от тях е терминът „прана”. Той я описва като фин елемент на живота и я сравнява не с електричество, а с течност. Неговото материалистично описание за праната е: „…Във вид на фина и подвижна биохимична субстанция, екстрагирана от нервите на околната органична маса. Тази субстанция се съхранява в мозъка и нервната система... Тя циркулира в организма във вид на моторни импулси и чувства…” Твърде много ще се отклоним от темата, ако решим задълбочено да обсъждаме съответстващите идеи на западната психология. В шеста глава на своята книга „Емоция” аз вече съм отделил определено внимание на идеята за психическата енергия, циркулираща във вид на поток в организма. Праната е еднов...

 
По Пътя на Духа
 

Символна интерпретация на желанието за самоубийство След като разбрах за причината за смъртта на Ел Колли имах нужда да знам повече по темата за самоубийството и неговата връзка с "тъмната нощ на душата". Фактът, че става дума за процес на духовно пробуждане, не дава гаранция, че раждането на новото Аз на човека е лишено от рискове. Приключението в дълбините на човешката психика крие своите опасности и е добре да се знае повече за това как изглежда добрата екипировка при "спускането надолу". Търсех отговор, който да не е банален и го намерих в написаното от Джеймс Хилман - пост-юнгиански аналитик, създател на "архетипната психология" и известната "теория за жълъда". Хилман е посветил на тази тема цяла книга със заглавие "Самоубийството и душата", публикувана през 1964 година. Тъй като все още я няма преведена на български, успях да намеря основните идеи от нея, представени от  Силвестър Войтковски в есето му от 2012 година, с к...