Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

Това е една много любима моя приказка от моето детство. Сещала съм се за нея в моменти, когато вече отдавна не съм била дете, но ми е било трудно и тя ми е помагала. Тя е истинска лечебна приказка за мен. Написана е от Джани Родари. "Едно време в далечен град се родило прозрачно дете. През него можело да се вижда както през въздуха и водата. Било от плът и кръв, а изглеждало като от стъкло и ако паднело, не се строшавало, най-много на челото му из­лизала прозрачна цицина. Виждало се как бие сърцето му, виждало се как мис­лите му играят като шарени рибки в басейна си. Веднъж по погрешка детето казало една лъжа и вед­нага хората видели нещо като огнена топка зад челото му: то казало истината и огнената топка се стопила. Оттогава нататък през целия си живот то не казало нито една лъжа. Друг път един приятел му поверил тайна и веднага всички я видели като черна топка, която се въртяла в гър­дите му, не му давала мира, и тайната пре...