Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

"Когато вземеш решението да направиш нещо, посвети му се изцяло докато го правиш. Това, което толкова често се случва, е че хората правят избора да направят нещо и след това не му се отдават изцяло - те не му казват своето тотално "да" докато го правят. Вместо това може да се оплакват, че го правят, да мечтаят да правят нещо друго или просто не се влагат целите в него, докато го правят. Егото има тенденцията да се съпротивлява и да се дистанцира дори от това, което самото то е избрало да направи." Джина Лейк, "Живот в настоящето" (commitment) Може и да ви се стори странно, но голяма част от нашите проблеми не се решават именно поради този прост факт - че не сме на сто процента ангажирани с решението, което сме взели. Нещастни връзки и неудовлетворителни отношения не могат да приключат, защото не сме били въвлечени в тях изцяло и винаги е имало една вратичка - отворена. Понякога именно тя е причината поради която все още стоим в...