Архив
 
 
 
Self help
 

Това е продължение на предишната публикация за Интелигентните емоции, но в по-практически план. В него споделям в резюме някои основни идеи от книгата на Д. Вискът "Езикът на чувствата", които намирам за много ценни и интересни. Те се отнасят до взаимовръзката между различните емоции и как една неизразена емоция води до появата на друга. Според Вискът, ако искате да сте в добър контакт със своите чувства, като начало е добре да знаете какъв е естествения процес, чрез който те се проявяват. "Чувството на тревожност възниква, когато се страхуваме от нараняване или загуба – реална или въображаема, която още не е нанесена, или ако е нанесена, все още напълно не е приета. Когато човек претърпи нараняване или загуба, той изпитва болка. Болката нарушава равновесието и предизвиква изразходване на енергия. Тази ответна реакция трябва да бъде насочена навън, към източника на болката. Проявата на тази енергия се нарича гняв. Ако тази енерги...