Архив
 
 
 
От мен
 

                За по-малко от два месеца приключи преводът на книгата "Кундалини - еволюционната енергия в човека" на Гопи Кришна с коментари на Джеймс Хилман. Като супер бърза кола, преводът на Петя Стоянова застигна и дори задмина превода на другата книга за спонтанно събудената кундалини - "Белязана от Духа" на Ел Колли, давайки още една възможност на заинтересования читател да се запознае с този "странен феномен", обитаващ човешкото тяло. И, макар за мен лично стилът на писане на Ел Колли да е по-увлекателен и интересен, ценността на книгата на Гопи Кришна е безспорна. Тя е в своеобразния диалог между нейния автор и юнгианския психоаналитик Джеймс Хилман, който в същността си е една истинска среща между Изтока и Запада. Среща, която означава много за духовно пробуждащия се човек, защото казва нещо много важно - спонтанно събуждане на кундалини и събуден индивиду...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова За човек с моя тип характер никакви необичайни проявления под формата на видения и екстатични преживявания, или под формата на внезапно пробуждане на парапсихични способности, не биха могли да се представят за абсолютно достоверни и не изискващи никакви научни доказателства за съществуването на света на духа и на възможности за постигане на висше състояние на съзнанието. Подобни доказателства трябва да изглеждат достатъчно убедителни за антрополога и свещеника, за психолога и студента от историческия факултет. Отговорът, който аз намерих, след като наблюдавах и чаках около половин век и страдах почти четвърт век, разрешава едно след друго всички съмнения и предлага практическо решение на един от най-големите проблеми, с които някога се е сб...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова С течение на времето се завръщах в норма – неизменно пребивавайки в състояние на повишено съзнание, аз излизах от състоянието на умствено опиянение и преминавах в състояние на трезвост. Започнах по-отчетливо да осъзнавам, че с нищо не превъзхождах останалите, с изключение на това, че моят психофизиологичен апарат придоби възможност да пристъпи извън пределите, ограничаващи умствената дейност на обикновения човек. Физически бях все още толкова податлив на болести, подвластен на процеса на стареене и уязвим за нещастни случаи, както и всеки друг човек. Единственото различие беше в това, че измененията в моята ментална сфера, които ме приближиха до разбирането на висшите метафизични материи, толкова различни от ежедневните концепции, колкото ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Ежедневното потапяне в океана на съзнанието, към който неочаквано получих достъп, действаше възбуждащо на моя ум. Бях изумен от богатството на откриващия се в мен свят. Безпокойството и съмненията, предизвикани от моето състояние, изчезнаха без следа, отстъпвайки място на чувството на неизразима благодарност към божествената сила, която, въпреки моето невежество и постоянна съпротива, моите грешки и несполуки, все пак създаде в мен нов канал за възприятие, благодарение на който пред вътрешния ми поглед се откри потресаваща реалност. Независимо от всичките ми усилия, информацията за тези странни психически прояви изтече навън. Странното ми поведение и състояние на дълбока вглъбеност не останаха незабелязани от хазаина на дома, приятелите ми...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова По обяд, след като изпратих моята спътница, се върнах вкъщи. В тази приятна вечер през целия обратен път се намирах в приятен покой, за което способстваха самотата и пътят, по който рядко ми се налагаше да минавам. Намирах се под силното впечатление от загадъчното видение и от този внезапен скок, който умът ми направи в ново направление. Колкото по-настойчиво анализирах случилото се, толкова повече ме поразяваше дълбокото значение, съвършенството на формата и привлекателността на езика във видените от мен редове. Несъмнено, тези думи не биха могли да са породени от моя ум. Аз се върнах у дома и започнах да обядвам, потънал изцяло в мислите си. Отначало се хранех чисто механически, забравяйки за всичко, което ме заобикаля, дори и за храната п...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Така под влиянието на сияещия поток моите храносмилателни способности неочаквано значително нараснаха, и то без всякакви нежелани последствия. Започна поредният период от новия опит, към който ме подтикна необичайното функциониране на моя организъм. Трудно беше да повярвам, че храносмилателните органи могат толкова да активират своята дейност, превръщайки ме от човек, който винаги се храни много умерено, в истински лакомник. Стомахът ми, стимулиран от дейността на вътрешния огън, можеше да поеме огромно количество храна, която сякаш изгаряше, без да предизвиква в мен никакво отвращение. Аз съм чел и слушал за йоги, които са се научили така добре да контролират работата на храносмилателните органи, че са могли да поглъщат храна в невероятни ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова На мен ми провървя с моите близки и приятели, благодарение на чиято любов и преданост ми се удаде да измина този нелек път. Двете ми сестри, техните съпрузи, бащата и братята на жена ми, а също и моите не многобройни, но искрени, приятели ме обградиха с много любов и грижи. Майка ми почина година и половина преди произшествието, но тази любов, с която ме възпитаваше в детството, както и безпримерната преданост на моята съпруга, ми помогнаха да оживея. За мен те бяха два ангела хранители, на които ще остана задължен за цял живот. Съдбата ме е дарила с майка, чиято искрена доброта, благородство на характера, чувство за дълг и нравствена чистота заслужават висша похвала и чиято любов се отрази на целия ми живот. Обръщайки се назад, мога твърдо ...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова За съжаление ние не знаем съдържанието на сънищата на автора. На нас ни разказват само за тяхната възвишена красота, яркост, напрегнатост и съпътстващото повишаване на физиологичната активност, особено на половата. Както вече бе споменато, жизнеността на въображението е характерна за бялата фаза, за активирането на анимата. Любопитно е да се наблюдава колко се отличава процесът при автора от този, който се случва при психоанализа с хората на Запад. За нас не е достатъчно да имаме прекрасни сънища – те трябва да бъдат записани, проанализирани, интегрирани. А на Гопи Кришна му е достатъчно това, че ги вижда, чувства и преживява. Тук стигаме до един от начините, по който „егото” и съзнанието могат да бъдат разделени. Доколкото в хода на анализата сънят се изучава подробно с цел да бъде интегриран, ние разширяваме „егото” и о...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Ако не се смятат необичайностите, а възможно даже анормалности, на психическите изяви, пробуждането на Кундалини е съвършено естествено, макар и рядко биологично явление, демонстриращо способността на здравия човешки организъм да достигне нови степени на еволюционно усъвършенстване. Единственото, което придава на този феномен странен, даже невероятен характер, е биологичният процес, който, започвайки в организма, води до проява на нетипични, едва ли не свръхестествени качества. На хората, притежаващи обширни знания за царството на животните, трябва да са известни случаи на странно поведение на много животни, необяснимо от гледна точка на известните биологични закони. Обаче тези, които приемат за даденост подобни форми сред нисшите форми на жи...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Наблюдавайки всеки ден своя организъм, аз имах всички основания да предполагам, че в него става процес на трансформация. Но целта на тази трансформация оставаше неясна за мен. Единственото, което можех да предположа, е, че мозъкът ми и нервната ми система постепенно преминават в състояние, което дава възможност да се постигне разширение на съзнанието, характерно за йогите и мистиците, намиращи се в транс. Моето съзнание и без това претърпя разширение от момента на пробуждане на Кундалини (за което нито за минутка не забравях и което стана причина за моите невероятни страдания). Обаче настоящият процес на разширяване на ума предвещаваше преход към ново ниво, в което връзките, свързващи тялото и духа, напълно изчезват, предоставяйки на последни...