Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

"На този свят не сходствата или обичайното, а очевидните противоположности ни тласкат напред. А всички противоположности във всемира присъстват и във всеки от нас. Ето защо вярващия трябва да се срещне с неверника вътре в себе си. А неверникът би трябвало да опознае правоверния стаен в него. До деня, когато достигнем съвършения човек, вярата е постепенен процес, за който е нужна неговата противоположност неверието." Елиф Шафак За хората, поели по духовната пътека, вярата е сложен процес. Поне за мен е така. Ту съм изцяло свързана с това, от което тя е изтъкана - моите вярвания и твърда убеденост в тяхната достоверност, ту се обезсърчавам, когато за пореден път стигна до същото място, от което съм тръгнала, и не мога да открия веднага разликата между преди и сега (а тя е за мен проверката за  истинността на това, в което вярвам). В подобни случаи думи, като горните, за мен са утеха. Те казват по отношение на духовността същото, кое...

 
Мисъл на деня
 

"Когато вече не сме в състояние да променим дадена ситуация, сме принудени да променим себе си." Виктор Франкъл Коментар: Ако това е вашата мисъл на деня, може би е дошло времето за вътрешните промени. Всички пречки във външния свят са творческите интрументи на Духа, с които ни помага да сътворим себе си. Вгледайте се в житейските обстоятелства край себе си, от които изпитвате недоволство, и вижте какво ви казват за вас самите и промяната, която трябва да направите вътре в себе си.        Камелия

 
Self help
 

" Сред нещата, които, изглежда отнемат смисъла на човешкия живот, е не само страданието, но и умирането. Никога не се уморявам да повтарям, че единствените наистина преходни аспекти на човешкия живот са потенциалните възможности. Но в мига, в който биват осъществени, те стават реалност; те биват съхранени и предадени на миналото, в което са спасени и запазени от преходността. Защото в миналото нищо не е безвъзвратно загубено, а всичко е завинаги съхранено.... ...Бих казал, че да си бил е най-сигурният вид битие. Логотерапията, имайки предвид същностната преходност на човешкото съществуване, не е песимистична, а по-скоро действена. За да изразим фигуративно тази гледна точка, можем да кажем: Песимистът напомня човек, който наблюдава със страх и тъга как стенният му календар, от който ежедневно къса по един лист, изтънява с всеки изминал ден. От друга страна, човекът, който атакува активно проблемите на живота, е като онзи, който...

 
От мен
 

"Със сигурност човешкото същество е крайно и неговата свобода е ограничена. Тя не е свобода от условията, но е свобода да се вземе позиция спрямо условията. Както веднъж формулирах: "Като професор в две области - неврология и психиатрия, аз напълно си давам сметка за степента, в която човек е обусловен от биологични, психологични и социални условия. Но в добавка към това, че съм професор в две дисциплини, аз съм преживял и четири лагера - концентрационни лагера имам пред вид - и като такъв нося свидетелство за неподозираната степен, в която човек е способен да се опълчва и да противостои дори срещу най-лошите мислими условия". Виктор Франкъл, "Смисълът в живота" Това е поредната от серията публикации, в които представям логоанализата чрез различни цитати от нейния създател - вдъхновяващият Виктор Франкъл. Това е така, защото съм на вълната на подготовката за семинара в края на тази седмица "Между стимула и реакцията", а той в същ...

 
По Пътя на Духа
 

Ето още споделени мисли от създателя на логотерапията Виктор Франкъл в книгата му "Смисълът в живота". Този път споделеното от тази вдъхновяваща книга е по отношение на изборите, които правим в трудни ситуации и които в най-голяма степен показват дълбочината, в която на практика живеем избрания от нас смисъл в живота, на избраните от нас ценности. "Зигмунд Фройд твърди на едно място: "Нека някой опита да подложи известен брой най-различни хора на глад при еднакви условия. С нарастването на повелителния подтик на глада всички индивидуални различия ще се размият и на тяхно място ще се появи еднообразният израз на едничкият неутолен инстинкт." Слава Богу, на Зигмунд Фройд бе спестено да опознае концентрационните лагери отвътре. Неговите пациенти лежат на кушетка, изработена в плюшения стил на викторианската култура, не в мърсотията на Освиенцим. Там "индивидуалните различия" не се "размиха", а напротив, хората станаха още по-различни; ...

 
По Пътя на Духа
 

Виктор Франкъл, създателят на логотерапията, бил попитан  от един американски лекар за това каква е разликата между психоанализа и логотерапия, при това с едно изречение. Разбирайки непостижимостта да отговори на такъв сложен въпрос с едно изречение, Франкъл му отговорил, че ще му каже, но ако първо той му каже в едно изречение каква е същността на психоанализата. Тогава този доктор му отговорил: "По време на психоанализа пациентът трябва да лежи на кушетка и да ви казва неща, които понякога са много неприятни за казване." Отговорът на Виктор Франкъл бил: "Вижте, при логотерапията човек може да остане и седнал, но трябва да чуе неща, които понякога са много неприятни за чуване." По-късно Франкъл продължава: "Логотерапията се отклонява от психоанализата дотолкова, доколкото смята човека за същество, чиято главна грижа се състои по-скоро в постигане на смисъл, отколкото в просто задоволяване и засищане на нагони и инстинкти или в поми...

 
Self help
 

Логотерапията е метод на психотерапия, създаден от австрийският психиатър и невролог Виктор Франкъл, според който търсенето на смисъл е първична мотивация в човешкия живот и когато тя не е задоволена, човек страда. За да опише спецификата на този процес от гледна точка на разликата от другите видове човешко страдание, Виктор Франкъл въвежда  няколко понятия: "воля за  смисъл", "екзистенциална фрустрация", "ноогенна невроза", "ноодинамика", "екзистенциален вакум". За да стане ясно какво те представляват е добре да се поясни, че терминът "екзистенциален" се отнася до човешкото съществувание и до неговия смисъл - както общ за всички хора, така и на своя собствен живот. "Волята за смисъл", която е другото основно понятие в логоанализата, се отнася само нуждата от намиране на смисъл в своя собствен живот. Тъй като тя е базисна човешка нужда, когато ние не можем да намерим удовлетворителен отговор за смисъла на собствения живот, ние страд...

 
Self help
 

"Не се стремете към успеха - колкото повече се стремите към него и го правите своя цел, толкова повече ще ви убягва. Защото успехът, както щастието не може да се преследва, той трябва да последва, и то само като непреднамерен страничен резултат от посвещаването на човека на кауза, по-висока от самия него, или като вторичен продукт от отдаването на друг човек. Щастието трябва да дойде както и успехът: трябва да ги оставите да се случи, без да мислите за него. Искам да слушате онова, което вашата съвест ви диктува да сторите, и да го изпълните по най-добрия начин, на който сте способни. Тогава ще доживеете да видите, че в края на краищата - в края на краищата, казвам - успехът ще ви следва тъкмо, защото сте забравили да мислите за него.". Виктор Франкъл, "Смисълът в живота", с.12 Коментар: Така съветва студентите си в Европа и Америка Виктор Франкъл - създателят на логотерапията и екзистенциалната анализа и автор на "Смисълът в жив...