Архив
 
 
 
От мен
 

По-долу споделям цитат от един християнски мистик - Бо Ин Ра, от книгата му за "Живия Бог". Езикът, на който той говори, е много специфичен и, въпреки че тази книга е оставила силно въздействие върху мен, досега съм се въздържала да цитирам повече неща от нея. Научното ми образование все още ме кара да се притеснявам, когато за Духа се говори по подобен пламенен начин. Сърцето ми, обаче,  откликва на тях и така разбирам, че са истина. "В своите мисли ти си представяш душата си като една светла обвивка и вярваш, че в нея можеш да намериш само себе си... Но твоята душа е като море от безброй водни капки, изпълнени с латентна сила - или като жив облак, образуван от безброй изпълнени с енергия същества и ти трябва да станеш господар и повелител на всички тези същества. Ако те не познаят в твое лице своя сигурен заповедник, ти, замаян от тяхната вдъхваща страх у тебе сила, ще се превърнеш в техен роб... Те са принудени да ти служат, ако ...

 
По Пътя на Духа
 

Ето още малко подкрепящи думи за "превенция" на обезсърчаването, което е един от най-големите ни врагове по пътя на вътрешните промени към по-високи нива на щастие и пълнота в живота ни. Колкото по-голяма е търсената промяна -  толкова по-голямо е усилието, толкова по-голямо е търпението, толкова по-голямо е изпитанието да се откажем. В такива случаи споделеното от хора, поели по духовния път много преди мен, ми действат подкрепящо. Сега споделям с вас думите на Бо Ин Ра от книгата му "Книга за живия Бог": " Всеки, който твърдо иска да постигне целта, трябва да спре да обръща внимание на праха от всекидневието и на малките петна, появили се на дрeхата му по неговия път. Кракът ти ще остане трайно залепнал  на едно и също място и ти никога няма да се довериш на своите крачки, ако се оставиш да бъдеш смутен по своя път от грешките, които не можеш да избегнеш напълно. Ти ще загубиш най-ценните си сили, ако искаш да подражаваш на ...

 
Мисъл на деня
 

"Много неща за теб са още "вина" и "грях", макар че те съвсем не заслужават такова охулване - а други приемаш леко и дори виждаш в тях свои "добродетели", въпреки, че те са гибелно изкушение за теб... По-скоро търси вина и грях - само се пази от волята за "святост"!" Бо Ин Ра, "Книга за живия Бог" Коментар: Знам, че тази мисъл - особено след като е извадена от контекста - може да породи объркване и неразбиране. Затова си позволявам да направя коментар, който да внесе яснота. За мен основното в нея е накрая - "пази се от волята за святост". Знам от личен опит колко вреда може да нанесе на психиката желанието ни да бъдем безгрешни със съпътстващото постоянно чувство за вина, което ни смазва и ни кара да се чувстваме малки и грешни. Затова и реших да публикувам тази мисъл - за да напомни да обичаме несъвършенствата си и да се освобождаваме от невротичното си поведение на "доброто момче"/ "доброто момиче", и преди всичко да бъдем ...

 
Мисъл на деня
 

"Свободен е само онзи, който сам се освободи!... Помогнеш ли си сам (обаче), ще ти помогне и твоят Бог - твоят Бог, който иска да се "роди" един ден в самия тебе!" Бо Ин Ра, "Книга на Живия Бог"