Архив
 
 
 
Self help
 

Автентичността е израз на достигането до най-вътрешните пластове на нашата същност и спонтанното им изразяване във външния свят. Затова, когато говорим за автентичност, е добре да различаваме реакциите, които идват от периферията на нашата същност, от реакциите, които идват от сърцевината. Често пъти бъркаме кое поведение е автентично, защото търсим доказателствата за него в истинността на емоционалните ни реакции, но всъщност истината може да е много по-различна. Имам предвид истината на най-вътрешната ни същност... Това е така, защото повърхностните пластове на нашата самоличност, които са резултат от обуславянията на външната среда, са станали такава здрава част от нашето несъзнавано, че не се усещаме, например, когато реагираме на дадено житейско обстоятелство по много сходен начин на този, по който би реагирала майка ни или баща ни. Това често е начин, който не харесваме особено много, но ни е трудно да забележим, че ние самите...