Архив
 
 
 
Self help
 

Хубавото на благодарността е, че ни дава свободата да пуснем неща, с които сме били свързани навремето и които са ни дали много, но вече не отговарят на промените, които междувременно са се случили в нас. Така е за мен за всичко и в частност, по отношение на метода на семейните констелации, от който на времето получих много. Затова, след като изразих благодарността си към него в "Мистерията на семейните констелации", сега мога по-спокойно да изразя и критичната си част. Спомням си последната група за семейни констелации, в която участвах. Водещата беше Урсула Франке - една жена, която познавах задочно чрез книгата й "In My Mind's Eye", която преди години бях поръчала да ми донесат от Англия, защото представяше прилагането на семейните констелации в индивидуалната терапевтична работа (нещо, от което имах нужда при написването на тезата, с която се дипломирах като психодрама-терапевт). Въпреки, че с времето вече бях започнала да се ...

 
Мисъл на деня
 

"Бих искал да кажа нещо за тайната на пътеката. Напредваш по пътя си като изоставяш зад себе си всичко от преди, дори своите стари прозрения. Но има още нещо за пътя. Постигаш целта с последната стъпка. Всичко преди това е просто подготовка." Берт Хелингер   Коментар: Много харесвам тази тайна! Бих искала да повторя последната й част: "постигаш целта с последната стъпка. Всичко преди това е просто подготовка". Толкова обезсърчение има по отношение на постигане на нашите цели, често именно поради неразбирането на това, че целта се постига едва с последната стъпка - макар че това, което я прави възможна, са предишните стъпки, когато тя все още не е била постигната. Като връх, който покоряваме едва с последните крачки, ние разбираме, че вече сме там, без да правим нещо по-различно от това, което сме правели преди това - просто вече е дошло времето да се насладим на гледката от върха и положените до този момент усилия. ...

 
Self help
 

"...преждевременното помиряване и прошка пречи на конструктивния диалог, когато покрива или отлага конфликт и остава последиците от него на останалите членове на семейството. Това е особено деструктивно, когато този, спрямо когото е било съгрешено, се опитва да освободи съгрешилия от неговата или нейната вина, сякаш жертвите имат тази сила. Когато е необходимо помирение, човекът, срещу когото е съгрешено, не само има право да изисква изкупление, но и задължението да го изисква. И, обратно, човекът, който е съгрешил, не само има задължението да носи последствията от своите действия, но също така и правото да го направи."        Берт Хелингер Това е поредният цитат от книгата на Берт Хелингер "Скритата симетрия на любовта", в която той споделя своя опит за това, което помага на семейните системи и човешките взаимоотношения да процъфтяват. И, както обикновено за този феноменологичен метод, който се основа най-вече върху неговите набл...

 
Споделено
 

Ето още нещо от теорията на семейните (или системните) констелации и техния създател - Берт Хелингер. Тъй като нагласата ми е да споделям в сайта неща, които не са толкова популярни за интересуващите се  в областта на психотерапията и духовността, сега с удоволствие споделям тази гледна точка, тъй като тя е малко по-различна от останалите. Вие можете да се съгласите с нея, може и да я отхвърлите, но със сигурност си заслужава човек да се замисли върху нея. Както вече споделих в статията за Личната съвест, една от трите основни нужди, които поддържат в здравословно състояние човешките взаимоотношения, е балансът между даване и вземане. Това нещо, което е толкова просто на пръв поглед, обаче, може да се окаже не толкова просто, защото даването и вземането заемат много форми и не винаги можем да видим доколко обменът между партньорите е балансиран. Тъй като най-разпространените форми на трудности на взаимоотношения между хората са вз...

 
Споделено
 

"Колкото по-дълбоко става взаимоотношението и по-дълго съществува, толкова повече смърт навлиза и става част от него. Ние може да навлезем в партньорството с надеждата да ни изпълни и сложи край на нашата нужда или самота. Реалността,  обаче, е че това неизбежно води до смъртта. Дори, когато любовта разцъфтява в партньорството, незавършеността на душата остава и тя е такава, че партньорството не може да я запълни. Да се занимаваме с тази толкова дълбока и толкова човешка незавършеност ни отвежда до най-големите мистерии на живота, до духовните и религиозни измерения. Както илюзиите избледняват и умират, така и двойките, чиято любов остава жизнена до техните стари години, се срещат както с ограниченията на партньорството, така и с тези мистерии. Жертвайки надеждата, че техният партньор ще удовлетвори това, което нито един партньор не може да направи, те започват да гледат с повече любов един на друг, освобождавайки се взаимно от своит...

 
Self help
 

Според Берт Хелингер (създателят на семейните констелации) ревността е чувство, чиито корени може да лежат дълбоко в семейната история и да нямат нищо общо с личността на преживяващия. Т.е, ако има нещо общо,  то е, че тази личност е родена в точно тази семейна система и е наследила точно този вид семейни травми. От системна гледна точка причините за ревността са в подсъзнателното желание на партньора бъде напуснат от любимия си (наистина обичам подобни неочаквани обръщания на гледната точка!), което се дължи, освен на страха от изоставяне и чувство за липса на ценност (това е не-системната гледна точка), и на фактори от над-индивидуален порядък като: лоялност към семейната система (например, ако родителите не са се обичали достатъчно, ако са се разделили; ако някой от тях е починал по-рано) да се изпълни подсъзнателна идентификация с друг човек, на който системата дължи нещо - т.нар сляпа любов към предшественик, който също та...

 
Self help
 

"Истинската любов приема и желае другия такъв, какъвто е. Това докосва нещо много дълбоко и позволява на любовта да се развие. Когато жената се отнася към своя съпруг като към дете, опитвайки се да го промени или държейки се сякаш това е най-доброто за него, той често си взема любовница. Неговата любовница е неговият истински партньор. Ако все пак той има добри отношения с жена си, но все още си има любовница, тогава любовницата му най-вероятно представлява майка му... Като правило, жена, която е доволна да живее в тристранна връзка, е татковото момиче. Ако търси решение, тя трябва да напусне сферата на влияние на баща си и да се върне към своята майка."  Берт Хелингер Ето още нещо малко от теорията на семейните констелации и техния създател - Берт Хелингер. За мен то дава възможност за още една гледна точка да се види по нов начин едно явление, което често виждаме край себе си - животът в любовни триъгълници. Въпреки, че тази ...

 
Self help
 

"Когато срещу някой се съгреши, той страда безпомощно. Колкото по-голяма е безпомощността на жертвата, толкова по-сурово ние съдим съгрешилия. Но нараненият партньор рядко е напълно безпомощен, след като вредата е била причинена. Той обикновено има възможността да действа - или да прекрати взаимоотношението, или да изисква изкупление от партньора си, и когато прави това, да сложи край на вината и положи възможността за ново начало. Когато жертвите не се възползват от възможността да действат, тогава другите действат заради тях - с тази разлика, че раната и несправедливостта, която идва от тези, които действат от тяхно име, често са по-лоши отколкото, ако самите жертви биха действали. В човешките системи на взаимоотношения, потиснатите чувства на ненавист изникват по-късно при тези, които най-малко способни да се защитят; най-често това са децата и внуците, които преживяват по-раншен гняв като техен собствен." Берт Хелингер Продъл...

 
Self help
 

Тъй като твърде често в моята работа се сблъсквам с чувствата на вина (а и аз самата имам не по-малко личен опит в това отношение:), тази тема е предмет на особен интерес за мен.  Въпреки, че в сайта вече има доста публикации, от които може да се види как различните психотерапевтични методи разглеждат темата (виж например Тази неистинност е вината от Ф. Пърлз - гещалт-терапията), сега искам да представя гледната точка и на Берт Хелингер - създателят на метода на семейните констелации: "Във всички наши различни взаимоотношения, нашите основни нужди си взаимодействат по комплексен начин: 1. Нуждата да принадлежим, което означава от свързаност. 2. Нуждата да поддържаме баланса между даването и вземането, което е от равновесие. 3. Нуждата от сигурност на социално споразумение и предсказуемост, което е от ред. Тези нужди ограничават нашите взаимоотношения, но също така и ги правят възможни, защото едновременно отраз...

 
Воинът на светлината
 

"Когато бил на 31 години поетът Райнер Мария Рилке написал писмо до свой приятел: "Престани да търсиш отговорите. Ти няма да си способен да ги живееш, ако ги намериш." Това е много важна психотерапевтична аксиома: не давай на никого отговор, който той не е готов да живее."   Берт Хелингер   Коментар: Моите колеги психотерапевти знаят по-горното правило много добре - интерпретацията да се дава на клиента едва, когато терапевтът види, че клиентът вече е готов да я разбере. Случвало ми се е да нарушавам това правило в желанието си да ускоря процесите на търсената промяна - и тогава съм разбирала колко вярно то е, всъщност. Вече знам много добре, че когато човек не е готов да живее отговорите, които получи, той ги отхвърля, дори те да дойдат по много ясен и недвусмислен начин. Нещо повече - съпротивата срещу истината, която не сме готови да погледнем в очите, може да е много яростна! Още по-тъжното е, когато отговорът е прие...