Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

"Изключително важно е да имаш Знание. Но също така изключително важно е да можеш да избягаш от познатото."  Джиду Кришнамурти С този цитат започва статията на Антеро Али "Двойно виждане - за първото и второто внимание" (DOUBLE VISION, On the First and Second Attentions, ANTERO ALLI). В нея той представя два различни начина на внимание, т.е. на възприемане на реалността, за които се споменава в статията за сепарацията - третият етап от алхимичното преобразуване. Лично за мен да знам за разликите и начина на взаимодействие между тези два вида внимание, беше изключително ценно от гледна точка на връзката им с духовността и затова по-долу ще представя накратко основните идеи от тази статия. Според Антеро Али, основна цел на първото внимание е "да решава такива проблеми на оцеляването като това да откриеш къде да намериш достатъчно храна, вода и подслон, за да бъдеш жив. Веднъж след като тези проблеми са решени, първото внимание продъ...