Архив
 
 
 
астро-психология
 

Тази статия е продължение на статията "Защото мнозина са звани, но малцина избрани" , която завърших с думите, че все още нямам отговор на въпроса си какво стои в основата на индивидуалните различия, които карат някои хора, когато чуят призива на Душата си,  да последват "тесния път",  докато други продължават да се "пазарят за цената" на извършващата се в тях трансформация. Същата вечер след като публикувах въпросната статия, попаднах на един текст от книгата на Алън Оукън "Астрология за душата", който ме впечатли с точността, с която отговаряше на този мой въпрос. В него Алън Оукън описваше трите етапа в еволюционното развитие на човешкото  съзнание - (1) несъзнавано единство, (2) съзнаван дуализъм и (3) съзнавано единство, както и съответстващите им три кръста в астрологията - подвижен, фиксиран и кардинален. Ако използвам понятията от представената от него езотерична теория за прераждането и развитието на човешката душа, мож...