Архив
 
 
 
Уроците на любовта
 

Има моменти в живота ни, в които стоим изтощени - без всякаква жизнена енергия, и не знаем защо това се случва и какво да направим, за да променим нещата. В моя опит причините за това са много и за всеки отделен случай е различно. Но тъй като понякога опростяването на нещата ги прави по-лесно приложими на практика, реших да споделя един такъв теоретичен модел, който свежда до две основните причини да нямаме енергия и намаляват силата ни да въплъщаваме мечтите си в живота. Това е моделът на Антеро Али - създателят на пара-театъра, като техника за свързване с вертикалното измерение в живота ни - там, където е Духът и достъпът до второто внимание. Според него, първият начин за изтощаване на енергията ни, е добре познатият ни "синдром на жертвата", който разрушава волята на индивида и дори може да го превърне в енергиен вампир за другите. "Този начин на източване на енергията работи чрез самосъжалението и всяко незряло отхвърляне да п...