Субличностите като архетипи

Подготвяйки се за предстоящия семинар за „Субличностите„, реших да споделя една от идеите, с които ще работим там – а именно за субличностите като израз на архетипни енергии вътре в нас. Хората, които четат този сайт, вероятно вече знаят колко любима ми е темата за архетипите – тези мощни подсъзнателни сили (подтици, принципи), които са част от психичния апарат на всеки човек, тъй като населяват обширните и древни територии на колективното подсъзнание.  Докато се борим с трудностите по време на краткото си пътешествие, наречено човешки живот, тяхното познание ни помага да разпознаем не само собствения си героизъм, но и придава дълбочина и смисъл на баналностите, с които се сблъскваме във всекидневието си.

Една от книгите, които навремето много ме вдъхновиха, беше свързана именно с представянето на архетипите – това е книгата на Керъл Пирсън „Героят в теб“, в която се говори за шестте архетипа на Невинния, Сирака, Скитника, Воина, Мъченика и Магьосника.  В нея авторката разказва как се раждаме  Невинни, но след като ни изгонят от Райската градина, продължаваме напред като Сираци, които са се загубили в тъмната гора, а докато водим битките си и отстояваме важните неща за нас, развиваме Воина вътре в нас … В определен етап от живота си можем да изберем да изоставим битките си, за да познаем любовта като жертваме себе си в името на другия – тогава преживяваме архетипната енергия на саможертвения Мъченик. В добавка към тях, докато нашия Герой пътешества през живота, преминава през житейските опитности на Магьосника и на Скитника.

Става ясно как пренаписването на вътрешната ни история чрез заменяне на себеомаловажаващи диагнози като „невротик“, „депресар“, „неудачник“, „аутсайдер“, „скандалджия“, „отстъпчив“ и пр. с имена на архетипи – Невинен, Сирак, Воин, Скитник, Мъченик, Магьосник, променя радикално гледната ни точка към нас самите и трудностите, през които преминаваме. Това не само ни помага да открием вътрешния си героизъм и да си възвърнем достойнството като човешки същества, израстващи чрез трудностите и препятствията на живота на Земята, но и да открием ресурси как да се справим с тези трудности.

Тази нова гледна точка става възможна благодарение на знанието за архетипите – многоликите сили на колективното подсъзнание. Можете да си представите богатството от вътрешни сили, които действат в душевния апарат на всеки един от нас, ако добавим към вече изброените архетипи от книгата на Пирсън и още – на Разрушителя, на Твореца, на Любовника, на Мъдреца, на Владетеля, на Шута.  И всичко това е вътре в нас – един или два от тях са водещи, т.е. актуални за настоящата житейска ситуация, а останалите – съществуващи в латентна форма и чакащи да дойде и техния ред да излязат на вътрешната сцена, за да обогатят живота ни.

Към предложените дванадесет архетипа от Керъл Пирсън можем да добавим и други класически архетипи  – тези на Сянката, на Вътрешното Дете, на вътрешния Мъж (за жените той се нарича Анимус) и на вътрешната Жена (анимата у мъжете). Също така и на Противника, за който говори  Йехуда Бърг, авторът на книгата „Силата на Кабала“. Има и още много много други „играчи“ на вътрешната ни сцена, много.

Богатството от вътрешни енергии и сили е толкова голямо и е възможно наред с очарованието от осъзнаването на митотворческата сила в дълбините на нашето несъзнавано да се объркаме от тези толкова много и вътрешно противоречиви импулси, които идват сякаш от нищото. Въпреки това, да открием кои са основните играчи на вътрешната ни сцена е усилие, което определено си заслужава, защото е директният път към самопознанието. А давенето на имена на тези вътрешни сили, способността ни да ги видим като различни личности с различни желания, ни помага да управляваме процесите на вътрешна промяна по един мъдър и зрял начин.

Камелия Хаджийска