Скалата за психичното здраве и трансцедентните ценности

Скалата за психично здраве, представена в книгата на Робин Скинър и Джон Клийз „Животът и как да успеем“ е едно от нещата, на които съм изключително благодарна, защото ми помогна да осъзная, че нещата не са това, което изглежда на пръв поглед, и че хората, които усещат, че са по-долу от средностатистическите нива на „нормалност“ и страдат от неспособността си да се адаптират към тях, всъщност може и да се окажат, че са „по-горе“ в тази скала. Особено добре е да се знае това по отношение на организациите, които също имат своите своите различни нива на психично здраве и именно в това се съдържа обяснението защо индивиди с по-високи нива на психично здраве не успяват да се адаптират към организации с по-ниски нива на психично здраве.

Има обаче и още нещо за връзката между психичното здраве с ценностите. То се отнася не само до организациите – отнася се до възгледите ни за Още по-голямото цяло – Живота и нашето място в него.

„…когато пациентите започват да проявяват интерес към някакви ценности извън тяхната собствена личност, това обикновено е знак, че са на пътя към по-здравословния начин на съществуване.“

Робин Скинър в „Животът и как да успеем“

Тук става дума за така наречените трансцедентни ценности, т.е. тази

„съвкупност от ценности и гледища, които създават усещането за смисъл и цел, надхвърлящи индивидуалното, а дори и семейното благоденствие„.

Не е задължително да си религиозен, за да споделяш подобни ценности, но е достатъчно да виждаш смисъла на живота си като надхвърлящ собствените лични, тясно егоистични, цели. Това е толкова важно, че когато Джон Клийз задава въпрос на Робин Скинър:

„Смяташ ли, че човек може да бъде много здрав душевно, без да има чувството, че съществува нещо по-голямо и по-важно от него самия?“,

Робин му отговаря:

Смятам, че това е невъзможно...“

Психотерапия и духовно развитие са не просто свързани – духовността, имам предвид зрелите форми на духовни търсения, е израз и на най-високите степени на психично здраве.

Камелия Хаджийска

Повече по темата: