Психично здраве и духовно развитие

 


Игри на синхроничност

„Игрите на синхроничност“ дават възможност публикациите от категориите Ошо Зен Таро, Уроците на любовта, Self-help, Мисъл на деня и По Пътя на Духа, да се четат на принципа на случайността – чрез кликване върху картинката на съответната категория, която се намира на началната страница на сайта – и да се интерпретират чрез „принципа на синхроничността“.

Случайното за хората, които вярват, че нищо не е случайно, означава че посланията, които идват при тях по този начин, им казват нещо „лично“ – в точно този момент. При редовно четене на тези публикации ще откриете, че нещо вътре във вас започва да се променя и ви кара да се чувствате по-осъзнати, по-спокойни, по-мъдри и любящи. Това е така, защото споделеното в публикациите, включени в „игрите на синхроничност“ е в съответствие с критериите за най-високите нива за психично здраве – отговорност, осъзнатост и психична цялостност (интеграция). Когато подобни вярвания станат естествена част от вашето мислене, те ще повлияят позитивно върху начина, по който възприемате, интерпретирате и реагирате на случващото се в живота – вътре и вън от вас.

Между нас и външния свят стоят нашите вярвания и именно те са очилата, с които виждаме света. Ако искаме да променим света, достатъчно е да променим очилата, с които го гледаме.

Най-значимите промени в живота ми са се случили благодарение на прочетеното в книгите. Те са ми давали нова гледна точка и поглед към света и са ми помагали да взема едни от най-важните решения в живота, поемайки риска на несигурността, който често ги съпътства. Това, което ми се е случвало впоследствие, е доказвало верността на прочетеното. Затова дълбоко и искрено вярвам в силата на писаното слово да променя живота ни към по-добро. Разбира се, това може да се случи, само ако започнем да живеем съобразно новите знания.

Силата да променяме живота си идва от силата на променим мисленето си и в това отношение и психотерапевтите, и духовните учители са единодушни. И двата „лагера“ казват с един глас, че между нас и външния свят стоят нашите мисли и именно те са очилата, с които виждаме света. Ако искаме да променим света, достатъчно е да променим очилата, с които го гледаме. Думите, които те използват са различни, но посланието е едно и също. Според когнитивната психотерапия между нас и света стои нашето възприятие за света – т.нар. средно събитие.  Затова начинът, по който реагираме, зависи в по-голяма степен от начина, по който оценяваме нещата от външния свят, отколкото от самите неща. Същото пишат и много автори в сферата на духовността и духовни учители. Мериън Уилямсън определя човешкия ум като Божият олтар, откъдето започва промяната, а Ошо казва, че реалността зависи от твоите очи – „промени очите и реалността ще се промени„.

Според принципа на синхроничността съвпаденията във времето и пространството са нещо повече от случайност и отразяват как несъзнаваното осъществява взаимовръзката между различни нива на нашето съзнание.

В този сайт има стотици публикации по различни теми, които са написани от различни автори – както духовни учители, така и психолози, психотерапевти. Секцията категории, които съм нарекла „Игри на синхроничност“  дава възможност тези публикации да се четат на случаен принцип така че получените по този начин послания да имат по-личен, свързан с конкретната житейска ситуация на питащия, начин. Това, което ние интуитивно сме разбрали от живота – че няма нищо случайно, е изразено в науката от създателя на аналитичната психология – швейцарския психиатър и психотерапевт Карл Густав Юнг с понятието „принцип на синхроничността“. Според него съвпаденията във времето и пространството са нещо повече от случайност и отразяват как несъзнаваното работи и осъществява взаимовръзката между различни нива на нашето съзнание. Според мен случайностите, които идват при нас с посредничеството на интернет, не правят изключение.

Чрез кликване върху картинката на съответната категория публикациите от нея ще идват при вас по принципа на случайността – и, ако решите, можете да ги тълкувате на принципа на синхроничността. Представените на този принцип категории, са Ошо Зен Таро, Уроците на любовта, Self-help, Мисъл на деня и По Пътя на Духа.

Живеем във времена, в които все повече хора чувстват неудовлетворение и си задават въпроса дали има Нещо повече, дали може По-добре. Психотерапевтите и духовните учители ни казват – да, може по-добре и вие можете да го направите. Понякога само една прочетена книга или мисъл, която е дошла в точното време за нас, може да ни дадат точно онова, от което имаме нужда. Ако сами не си помогнем, никой и нищо извън нас, не може да го направи вместо нас.

“ Да знаеш нещо, но да не го правиш, означава, че не знаеш“. Стивън Кови

Категориите от „игрите на синхроничност“ в този сайт имат за цел да напомнят, че мястото на промените в живота ви лежи вътре във вас. След което да поемете отговорността и да претворите новите си вярвания в живота. Защото –  за да подейства нещо, това означава, че то трябва да влезе в действие.

Камелия