Психично здраве и духовно развитие

 


Сляпа любов

sliapa ljubovС това понятие се описва механизъм на идентификация с друг член на семейството, който е имал тежка съдба или е бил изключен по една или друга причина от семейната система. Тази идентификация се нарича „сляпа“ поради изключително несъзнавания характер на избора, и „любов“, тъй като е водена от желанието това страдание, което е преживяно в миналото, да бъде зачетено и запомнено. Ако душата можеше да говори с думи, те биха били: “От любов към теб няма да си позволя да имам по-добра съдба от твоята. Начинът, по който ще си спомням за теб, е като живея съдба, същата като твоята.” Разбирането за идентификация в дадения случай е по-различно от традиционно разбираното в психологическата литература. Тази идентификация минава през спомените и връзките в семейната душа (свързваща живите и умрелите) и може да се случи между хора, които не просто никога не не са се виждали, но и за чието съществуване дори не сме подозирали. Интересно е да се отбележи, че много често във феноменологията за произхода на шизофренните заболявания се открива двойна идентификация – както с жертвата, така и с насилника.
Понятието за сляпа любов също, подобно на базисните нужди в човешките отношения, ни отвежда до Нещата, Които Лекуват в семейните констелации. Това е превръщането на сляпата любов в осъзната любов, в разпознаването на това, че има по-зрял начин да се обича и да се помни страданието на нашите предшественици. Този начин е в разделянето на това, което е било слято до този момент и до изричането на “гещалтисткото”: “Аз съм си аз – ти си си ти”, но с много важната добавка: “в сърцето ми винаги ще има място за теб”. Обичта отново я има, но този път посланието е: “За да не отиде толкова много страдание напразно, в твоя чест аз ще живея живота си щастливо и пълно”.