Психично здраве и духовно развитие

 


Основни закони на семейната система

zakoni v semeinata sistemaБазисни нужди, действащи в човешките взаимоотношения

 

Според Берт Хелингер, в многообразието от взаимоотношения има три основни нужди, които си взаимодействат по комплексен начин:

• нуждата от принадлежност, което е всъщност нуждата да си свързан;
• нуждата от поддържане на баланс между даване и вземане, т. е. нуждата от равновесие;
• нуждата от сигурност на социалната конвенция и предсказуемост, т. е. нуждата от ред.

Признаването на тези нужди като базисни за успешното взаимодействие е основата, на която можем да анализираме как, според възгледа на семейните констелации, възниква психичното страдание. “Нашите отношения са успешни, когато ние сме способни да задоволим тези нужди и да ги балансираме една с друга и стават дисфункционални и деструктивни, когато не можем да ги задоволим.” Приложени към разширената семейна система, тези нужди изясняват защо е толкова важно за лечебния процес аутсайдерите в семейната история (алкохолици; хора, които са нарушили социалните норми по един или друг начин и т. н.) да бъдат включени обратно и да се признае тяхното право на принадлежност към системата. Насилниците, които не са част от семейството, но са свързани с него чрез своите жертви, също имат правото на принадлежност към семейната памет. Причината е много проста: във финалната сцена на констелацията, съдържаща разрешение, жертвите намират покой само, когато се срещнат отново със своите насилници, но по един нов начин, носещ помирение.  Втората нужда – нуждата от равновесие в семейната система, може да се прояви, например, когато ситуации на неправомерно облагодетелстване в миналото се балансират в настоящето чрез подсъзнателно самосаботиране от страна на някой по-късен представител на семейството, чиято душа е “решила да включи” в семейната система ощетените, като изживее тяхната съдба на хора, с които е било злоупотребено. Тук стигаме до другото важно понятие в теорията на семейните констелации – сляпа любов.