Психично здраве и духовно развитие

 


Семейни констелации

semeini konstelaciiДължа на метода на семейните констелации не само запознаването си с практическата употреба на полето на знанието за лечение и духовно израстване, но и по-дълбоко си разбиране за начина, по който семейното минало ни влияе и какви са законите, които управляват семейната душа. Въпреки, че в моята работа като групов психотерапевт теоретичната рамка на осмисляне на процесите, които се случват в полето на знанието далеч надхвърля теорията за семейната душа на Берт Хелингер и дори в определени аспекти се разминава с нея, не мога да не отдам дължимото на метода на семейните констелации за моето професионално и човешко развитие, както и да не изразя огромния си респект и благодарност за уроците по мъдрост и смирение, които осъзнах чрез текстовете на неговия създател – Берт Хелингер. Затова по-долу ще представя накратко основните идеи на този изключително дълбок метод, който ни помага, повече от всички други терапевтични подходи, да лекуваме травмите в нашата семейна душа като стигаме до причини в психичния ни апарат, свързани с тежката съдба на предшественици, за които дори не знаем съзнателно… само записите на нашето духовно ДНК ги помнят като ни карат да се преживяваме трудности в живота, които сякаш нямат рационални обяснения.

Накратко, според теоретичния модел на семейните констелации, психичното страдание се разглежда като породено от нарушаването на законите, управляващи семейната душа – закона за принадлежността, закона за реда, и закона за баланса. Аутсайдерите, мъртво родените деца, починалите рано, насилниците и жертвите,  хората с особено тежка съдба стоят в семейната памет и според действието на изброените по-горе закони влияят върху съдбата на  някои представители от следващите поколения. По-чувствителните членове на семейната система (семейната душа) по силата на безсъзнателна идентификация, разглеждана като сляпа любов към предшественик, който или е имал тежка съдба или е бил отхвърлен от семейството поради това, че е извършил нещо неприемливо, преживяват отново неговата драма, без да са налице реални основания за това. Психичното страдание се поражда също така от спрял поток на “любовна енергия” надолу към поколенията, когато родителите не са могли да дадат на децата си вниманието и обичта, от която те са имали нужда, защото те самите не са я получили от своите родители.

Съответно, лечението се извършва като се  възстанови правилното функциониране на тези закони и се разпознаят патологичните идентификации:
• Отхвърлените и аутсайдерите в семейната история се възвръщат и им се признава правото на принадлежност съм семейството.
• Нарушени отношения между родители и деца се възстановяват като децата заемат мястото си на “малките”, а родителите на “големите” и прекъснатият поток от любов потича отново надолу към поколенията.
• Сляпата любов “проглежда” за безсъзнателните механизми на идентификация и се трансформира в зряла форма на почитане и обич към предшествениците, които са страдали особено много.

Понятията, без които не можем да разберем метода на семейните констелации, са:
семейна душа;
• базисни нужди (закони), действащи в човешките взаимоотношения (семейни системи);
• сляпа любов;

Още статии от Берт Хелингер: