Психично здраве и духовно развитие

 


Поле на знанието

padashti zvezdiПолето на знанието е феномен, с който се запознах за първи път като участник в група за семейни констелации. И това, което видях и преживях там, остави толкова дълбоки следи в съзнанието ми, че оттогава насам моето възприятие като човек и като психотерапевт вече не е същото. Бях силно впечатлена както от теорията на Берт Хелингер за съществуването на семейна душа, така и от метода на практическа работа, чрез който участниците влизат в контакт със записите на тази семейна душа. Информационно–енергийното поле, което съдържа записите на нашата семейна душа, както и много други записи от колективното ни несъзнавано, е именно полето на знанието, за което говоря.

През погледа на външния наблюдател групите за семейни констелации може да изглеждат пълна мистерия, защото чрез простото влизане от участниците в групата в различни роли на представители на семейната система тези роли оживяват и се изпълват с преживявания – чувствата, които възникват, не само са силни и автентични за човека в ролята, но са психологически верни и за представителя на семейната душа, чиято е ролята. Като казвам “просто влизане в роли” имам предвид наистина нещо много просто – дава се име на човека, който ще влезе в дадената роля като му се казва “Ти си… “ – и това може да е “моята майка”, “моята баба”, моят “прадядо” и прочее… Нищо повече! И ролята оживява… истинска, дълбока, автентична. Една дума – тази, с която даваме име на ролята, едно тяло – нашето обикновено човешко тяло – и контакта с полето на знанието е установен, защото ние започваме да изпитваме различни емоционални, телесни или мисловни реакции,  без да знаем абсолютно нищо за човека, в чиято роля сме. Удивителното е, че тези реакции са поразително точни за човека, който представяме, а още по-удивителното е, че след терапевтичната работа с тях, нещо дълбоко и положително се променя – както за присъстващите в групата, така и в хора, които са свързани с темата на семейната констелация, но не са присъствали лично в групата.

Ако не беше автентичността на преживяванията – както на моите собствени преживявания, когато съм била в роля, така и на тези, които са се играли от други хора в моята роля или роля на представителите на моята семейна душа, не бих могла да повярвам в мистерията на случващото се в тези групи. А ако не бяха дълбоките позитивни промени, които настъпваха впоследствие в живота ми, нямаше да вярвам в лечебната сила на този метод. Благодарение на личния си опит сега вярвам в дълбоките изцелителни процеси, които се случват в полето на знанието и работата със семейната ни система. Но за тези от вас, които нямат личен опит с този феномен – не е необходимо да вярвате! Достатъчно е да бъдете отворени и непредубедени към подобен вид опит и да прилагате прагматичния критерий за проверка на истинността за дадено нещо, а именно, че истина е това, което работи и води до определен резултат, дори и механизмът, който стои зад него, в момента да не е известен. Самият създател на метода на семейните констелации Берт Хелингер казва: „Аз не мога да обясня този феномен, но виждам, че това е така и го използвам”.

Запознах се с феномена на “полето на знанието” чрез метода на семейните констелации, но като такъв той е изследван, описан и използван и от други хора с други интереси и професии. Научният подход към феноменологията на полето на знанието е представен от Рупърт Шелдрек и неговите изследвания върху морфогенетичния резонанс, в които той експериментално доказва съществуването на връзка между представители на един и същи биологичен вид, но физически отделени един от друг, която не може да бъде обяснена по друг начин, освен чрез съществуването на този особен вид информационно поле. В традицията на езотеричното знание и мистицизма полето на знанието е известно под името Акашови записи и това е този източник на информация, до който всички ясновидци и пророци са имали и имат директен достъп – от спящия пророк Едгар Кейси до българската пророчица баба Ванга. В традицията на психотерапията, още пред Б. Хелингер, създателят на аналитичната психотерапия К.Г.Юнг е говорил за полето на знанието, когато е описвал колективното несъзнавано именно като този резервоар на архетипната памет на цялото човечество, с който всички ние в дълбоките си корени сме свързани.
 
Познаването на възможностите на полето на знанието за осъзнаване и лечение са важни, за да се разбере моя метод на работа в психотерапевтичните групи, защото в неговата сърцевина е именно работата с него. Виждам в полето на знанието основния лечебен фактор на процесите, които произтичат в групата, тъй като то ни предоставя възможност за директен достъп до пластове от нашето несъзнавано, за които не бихме могли да знаем по друг начин. Другият, не по-малко важен ресурс за работата с полето на знанието е, че дълбоките енергийните процеси, които се активизират там, имат способността да променят резистентни към промяна модели в живота ни, които не биха могли да се повлияят със средствата на традиционните психотерапии, не отчитащи съществуването на човешката душа отвъд биографичното ниво на проявление.