Духовна интелигентност

Духовна интелигентност

„Ние не сме човешки същества с духовен опит. Ние сме духовни същества с човешки опит.“ Теяр дьо Шарден

Духовната интелигентност няма нищо общо с религията. Тя е желанието за въплъщение на общочовешките ценности, както и търсенето на смисъл, който надвишава тясно личните или семейни интереси и произтича от връзката на човека с Цялото.

Силният интерес към надиндивидуалните ценности не само е израз за високи нива на духовна интелигентност, но и критерий и за високи нива на психично здраве. Нещо повече – силно религиозните хора по правило имат много нисък коефициент на духовна  интелигентност. Това е така, защото духовната интелигентност не е вяра, а „онзи интелект, чрез който размишляваме върху проблеми на смисъла и ценностите и ги решаваме, онзи интелект, чрез който можем да поставим действията и живота си  в един по-широк, по-богат и наситен със смисъл контекст, чрез който преценяваме, че даден начин на действие или жизнен път е по-значим от друг.“

Според създателите на това понятие – психолозите Дана Зохар и Иън Маршал, тя е третият вид интелект – различен от когнитивната интелигентност (IQ) и емоционалната интелигентност (EQ), и който е от по-високо, мета-ниво, тъй като  представлява самата основа за тяхното функциониране и развитие.

Науката не може да даде отговор на въпроса за човешкия смисъл. Това е тема на религията и различните духовни учения. И, тъй като духовните вярвания също имат различни нива на психично здраве, от критична важност е човек да може да отсява сред многобройните автори, пишещи по темата за връзката на човека със света на невидимото. Ако човек притежава високи лични нива на психично здраве, той ще може чете всякаква “духовна” литература без да се страхува, че ще попадне под “лошо влияние”. Прилагайки критическо мислене и доверие във вътрешната си природа той ще може да “запази бебето и да изхвърли мръсната вода” в прочетеното и така да черпи знания и мъдрост от автори, чиито идеи са резултат на интуитивни прозрения и лични преживявания и, най-важното – помагат да излезе от позицията на жертвата и да понесе страдания, които, без вярата в смисъла на нещо по-голямо, не би могъл да понесе.

Избрани статии

Спонтанното събуждане на кундалини

„Да се активира несъзнаваното, значи да се събуди божественото, Кундалини – да се започне с развитие на надперсоналното в индивида, за да се запази божествената светлина.“ К.Г.Юнг, „Психологията на кундалини-йога“

“Ето защо в период на критично силен психически натиск, когато подсъзнанието бушува, е от изключителна важност да се даде на пациента съответното психологично знание... Задачата на западния аналитик се свежда до това: да потвърди истинността на преживяването на друг човек, да се отнесе към това сериозно, да повярва в неговия вътрешен свят и да разкаже за това. Той не бива да се плаши от него и да го нарича болест.“ Джеймс Хилман

Спонтанното събуждане на енергията кундалини е сложен телесно-психо-духовен феномен, който – ако не се познава, може да породи много страх и объркване у човека, за който “спящата змия в основата на гръбнака е решила да се размърда”. Двете преведени книги по инициатива на този сайт, както и многобройните статии по тази тема, имат за цел да го подкрепят при справянето му с ирационалните преживявания, идващи от трансперсоналното ниво на човешката психика. 

Избрани статии

Ел Колли, "Белязана от духа"

Ел Колли

„Белязана от духа“

Превод на български от Е. Генева, Благомира Костова, Невена Стойнова, Десислава Василева, Вера Гилина, Румяна Тодорова, Стефан Атанасов, Евелина Качакова, Цветанка Филева, Соня Цветкова, Ресенска

редактор Петя Стоянова

В продължение на две години (2014-2016) тринадесет човека – на изцяло доброволни начала, откликнаха на инициативата на този сайт и подариха своето време и труд, за да преведат една книга, посветена на „спонтанното събуждане на кундалини“. Книгата се казва „Белязана от духа“, а нейният автор – Ел Колли, има, освен дарбата на разказвач, и съдбата на човек, лично преживял богатата феноменология на събудената духовна енергия в собственото си тяло. А, както читателят сам ще разбере, това не е никак лесна съдба.

Избрани статии

Гопи Кришна, "Кундалини - Еволюционната енергия в човека"

Гопи Кришна, КУНДАЛИНИ – ЕВОЛЮЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ В ЧОВЕКА

С психологически коментари на Джеймс Хилман

Превод от руски: Петя Стоянова

Това е друга много ценна книга по темата за богатата феноменология на събудената в човешкото тяло духовна енергия, която е преведена благодарение на едно щедро сърце. Книгата докосва с искреността на споделените преживявания, а богатството на описаните от автора факти поражда размисъл и много въпроси. 

Вероятно най-голямата й ценност обаче са направените от Джеймс Хилман коментари, които тълкуват преживяванията на Гопи Кришна в парадигмата на юнгианската анализа и ги разглеждат като събуден индивидуационен импулс. Подобна гледна точка не само свързва Изтока и Запада в обяснението на този все още недостатъчно познат феномен – тя предоставя и адекватен съвременен метод за разбиране и лечение на този специфичен вид страдание.

Избрани статии

Препоръчани книги

“Книгите са огледала. Може да видиш в тях само това, което вече имаш вътре в себе си." Карлос Сафон

Четенето на книги е форма на терапия. Ако позволим на думите, прочетени в тях, да докоснат умовете и сърцата ни, начинът, по който възприемаме себе си и нещата в живота, се променя. А, ако постоянстваме в намерението си за промяна, новият начин на възприемане става навик. Става част от новото ни Аз. 

Не всички книги в областта на духовността споделят възгледи, които са в синхрон с високите нива на психично здраве и отразяват дълбочината и сложността на духовната трансформация. Сред тези, които успяват да направят това са:

Избрани статии