Обърни погледа навътре

Душата се намира вътре, а не вън от вас, затова престанете да се занимавате с това какво ви дава или не ви дава външния свят. Обърнете погледа си навътре и започнете да опознавате как реагирате на нещата, които ви се случват.

Опознаването означава да станете неутрални наблюдатели на вътрешния си свят – мисли, емоции, усещания, поведение. И да се опитате да ги разберете. Защото именно умът е основният алхимичен инструмент за преобразуване на страданието в качества на Душата. 

Разбирането изисква усилия и вътрешна честност. Както и знанието, че животът в материята е дуален и затова всичко се проявява като двойки противоположности – както във времето, така и в пространството. 

Основното умствено усилие в алхимичния процес по превръщането на страданието в Душа е оттеглянето на проекциите. „Алхимикът“ знае, че това, което е вън от него, е стимул да се прояви и нещо вътре в него. Че именно отделянето между „вън“ и „вътре“ е условие за пораждане на съзнание. Затова в момента, в който нещо от външния свят провокира емоционалните му реакции, той спира и си задава въпроса: „Какво означава това за мен самия?“.

Първата стъпка – „обърни погледа навътре“ е толкова важна, защото без нея човек не може да стигне до свободата да избира начина, по който реагира на това, което му се случва. А свободата е вътре, не вън от нас.

Алхимикът никога не забравя, че целта на неговото дело е да излезе от реактивното поведение и да стане сам на себе си причината за начина, по който се чувства.

И така, в самото начало е обръщането на вниманието навътре е:

  1. Да станем неутрални наблюдатели на своите психични преживявания – емоции, мисли и действия.
  2. Да положим усилието на себепознанието като практикуваме „оттегляне на проекциите“.
  3. Да постоянстваме в намерението да стигнем до свободата, която не е нищо друго, освен поемането на отговорност за своите избори и освобождаването от манталитета на жертвата.

„Който гледа навън, сънува; който гледа навътре, се събужда”.

Карл Густав Юнг

Препоръчани статии