Какво е любовта?

По-долу споделям с вас една дефиниция на любовта, която изключително много е повлияла върху моя живот. Тя е на един американски психиатър, който пише за връзката между психотерапията и духовното израстване. Името му е Морган Скот Пек, а книгата се нарича „Изкуството да бъдеш бог“. На английски заглавието звучи доста по-добре – „The road less traveled“ („Най-малко вървеният път“). Това е авторът, на който изключително много дължа за отварянето ми към измерението на духовността и горещо препоръчвам неговите книги на всички, които се интересуват от тази тема.

Концепцията, която най-много ми е повлияла от всичките негови книги, е тази за любовта. Благодарение на него повярвах, че любовта е най-трайното нещо в живота. Но тази любов е различна от масово разпространеното вярване за това какво е любовта. Тя не е чувството на романтичното влюбване, тя е усилието, което води до разширяване и духовно израстване. Ето я тази дефиниция:

„Любовта е волята да разшириш границите на своя “Аз”, с цел да осигуриш своето собствено или нечие чуждо духовно израстване.”

Дефиницията е доста по-разгърната и сложна и ако провокира интерес у вас, препоръчвам да прочетете неговите книги. В тях ще разберете, че обратното на любовта не е омразата, а мързелът, а една друга негова книга – „Хора на лъжата“, представя разгърнато тази идея. За тези, които обаче нямат достатъчно време за четене, по-долу ще добавя още малко пояснения във връзка с определението на любовта от Морган Скот Пек:

„Това е телеологична дефиниция – т.е. определя любовта от гледна точка на целта.

Но именно целта е тази, която ни позволява, когато сме объркани, да разберем дали това което правим, е породено от истинска или фалшива любов. Достатъчно е да си зададем въпроса – с това мое поведение аз допринасям ли за чуждото или моето духовно израстване?

Майката, която всеки ден кара с колата си до училище сина си до 18 годишната му възраст, изглежда много любяща, но в действителност с това поведение тя не допринася до израстването нито на сина си, нито на себе си – даже го спира…

Думата воля в това определение акцентира върху разбирането на любовта като действие – волята е желание, но с такава интензивност, че винаги преминава в действие. Волята също така предполага и избор

ние не сме принудени да обичаме, а избираме да обичаме.“

Ако това е „урокът на любовта“, който днес дойде при вас, значи е време за израстване – чрез усилието да разберете другия по-добре, така че да подпомогнете неговото израстване, както и за усилието да разберете себе си по-добре, за да се случи и вашето развитие.

Основното в тази дефиниция е разбирането за разширяване. И тъй като това разширяване е плод на нашите съзнателни усилия да се развиваме, то е трайно. Дори и да се случи така, че партньорът ни да ни напусне някой ден, това, което не ни напуска, е точно това вътрешно усещане за разширение. То е нещо, което никой не може да ни го вземе. То принадлежи на нас и на нашата нараснала способност да обичаме. То принадлежи на еволюцията ни като духовни същества и дори смъртта не може да ни го отнеме. Има надежда – точно сега имате огромни възможности да породите повече любов в живота си. Просто положете усилието, което води до развитие и разширение.