Тесният път

Трансформацията е процес на радикална промяна – смърт на старата самоличност и раждането на новата и затова е свързана с много душевно страдание и крайни форми на безсилие и отчаяние. Четенето на публикациите от категорията “Тесният път” има за цел да подкрепи хората, за които духовността не е поредното средство за задоволяване на земните им желания, а основен смисъл на живота им. Знанието, че страданието, през което преминават, е нормална част от процесите на духовно пробуждане и радикална промяна, както и разбирането на неговия духовен смисъл, ще им помогне да се освободят от невротичната му част – обвиненията и самообвиненията, и стоически да понесат неизбежната му част – „носенето и разпъването на кръста на дуалността“. Така те ще успеят да превърнат „оловото“ на болката в „златото“ на безусловната любов, мъдростта и свободата – крайната цел на алхимичния процес.