Психично здраве и духовно развитие

 


Фактологично

psi1

Обучение

1990  Магистър по психология
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

2007  Диплома за психотерапевт: психодрама– директор
Обучителна програма по психодрама и групова психотерапия към фондация ““Психотерапия 2000″

Участие в семинари и друг вид терапевтични групи:

Краткосрочна психотерапия (А. Кършутски); Работа с биографията (аналитична психотерапия, Х.Томас); Семейни констелации (участие в над 10 различни групи, водени както от Ошо-терапевти, така и от преподаватели към Фондация Фамилни констелации България); Първа психологическа помощ – методи на кризисна интервенция (дефюзинг, дебрифинг); Психологическо консултиране на хора със HIV и спин; други…

psi2Професионален опит

1991-1992 Експерт в Сектор за професионална психо-диагностика,
Институт по психология – МВР

•1993-2002 Научен сътрудник  в Сектор за психологическо обучение и подготовка,
Институт по психология – МВР (преподавател в Полицейската Академия)

• 2003-2004 Мироопазваща мисия на ООН в Косово  (United Nation Mission In Kosovo- CIVPOL)
Заместник началник на Сектор за консултиране и подкрепа – CAST (Counseling and Support Team)

• 2005 (януари-август) Главен експерт в Сектор за психопрофилактика и психологическо консултиране
Институт по психология – МВР

• 2005 август– досега  Психолог – психотерапевт, консултант и треньор на частна практика