Психично здраве и духовно развитие

 


Описание на цветята

Ето накратко описанието на всичките 38 цветя на д-р Бах. Както всичко дотук, то представя в удобен за ползване вид текстовете на М. Шефер в нейната енциклопедия. Препоръчвам да се запознаете с описанието поне на тези от цветята, които въпросниците ви насочват, че са подходящите за вас. Гледам дори само на четенето на описанието на тези Цветя като лечебно само по себе си действие. Описанието, дадено от М.Шефер за Цветята на д-р Бах, се отличава с голяма дълбочина и психологическа прозорливост и аз лично го възприемам като реализиране на  първата от функциите на лекаря на бъдещето, така както д-р Бах я описва (тук припомням – „Първата (функция) ще бъде да обясни на пациентите си как сами да си помогнат и да им покаже фундаменталните заблуди и грешки, които могат да бъдет допуснати. Един такъв лекар трябва подробно да изучава духовните закони, управляващи човека, както и същността на човешката природа, за да разпознае факторите, предизвикали конфликта между душата и личността на пациентите…“д-р Е.Бах).

Когато четете описанието на тези Цветя вие можете частично да компенсирате липсата на лична среща с Баховия терапевт и да разберете и на ментално ниво какви са възможностите да развиете потенциала на дадения душевен принцип (архетипа, представен от Цветето) и съзнателно го транформирате в положителното му състояние.

 

Запознай се с основните цветя на доктор Бах

1. Agrimony (камшик) – цветето на честността

2. Aspen (трепетлика) – цветето на психичните сили

3. Beech (бук) – цветето на толерантността

4. Centaury (червен кантарион) – цветето на служенето

5. Cerato (цератостигма) – цветето на интуицията

6. Cherry plum (дива слива, джанка) – цветето на спокойствието

7. Chestnut bud (кестенова пъпка) – цветето за научаване

8. Chicory (цикория) – цветето на безкористната любов

9. Clematis (повет) – цветето на реалността

10. Crab apple (дива ябълка, киселица) – цветето на изчистването

11. Elm (бряст) – цветето на отговорността

12. Gentian (тинтява) – цветето на вярата

13. Gorse (улекс, прещип) – цветето на надеждата

14. Heather (калуна) – цветето на идентичността

15. Holly (джел) – цветето на отварянето на сърцето

16. Honeysuckle (орлов нокът) – цветето на миналото

17. Hornbeam (обикновен габър) – цветето на жизнеността

18. Impatiens (слабонога) – цветето на темпото

19. Larch (лиственица) – цветето на самоувереността

20. Mimulus (мимулус) – цветето на смелостта

21. Mustard (полски синап) – цветето на светлината

22. Oak (дъб) – цветето на издръжливостта

23. Olive (маслина) – цветето на възстановяването

24. Pine (бял бор) – цветето на себеприемането

25.Red chestnut (червен конски кестен) – цветето на автономията

26. Rock rose (жълтак, скална роза) – цветето на освобождаването

27. Rock water (скална вода) – цветето на гъвкавостта

28. Scleranthus (хрущялка) – цветето на равновесието

29. Star of Bethlehem (гарвански лук, витлеемска звезда) – цветето на утешението

30. Sweet chestnut (ядлив кестен) – цветето на избавлението

31. Vervian (върбинка) – цветето на въодушевлението

32. Vine (лоза) – цветето на властта

33. Walnut (орех) – цветето на новото начало

34. Water violet (хотония, водна теменуга) – цветето на общуването

35. White chestnut (бял конски кестен) – цветето на мисълта

36. Wild oat (овсига, див овес) – цветето на призванието

37. Wild rose (шипка) – цветето на жаждата за живот

38. Willow (плачеща върба) – цветето на съдбата

39. Rescue remedy – спасителната смес за първа помощ