Психично здраве и духовно развитие

 


Нежната терапия

natureНаричам терапията на д-р Бах така, защото лечението се случва чрез приема на капки от екстракти на определени диворастящи цветя, които действат не чрез химическия си състав, а чрез информацията и вибрацията, която съдържат в себе си… толкова нежно, че ако не са правилните цветя за нас, няма да имат никакъв ефект върху нас,… и ако не сме готови за промяната, няма насила да ни накарат да я направим, дори тя да е за наше добро … Те приличат на приятелска ръка, която ни води или ни подкрепя, докато сами си проправяме пътя напред…толкова ненатрапливо, че можем и да не забележим, че е била с нас, докато сме се лутали по пътя.

Терапията чрез цветята на д-р Бах дава не само възможност за още един начин за лечение на нашите емоционални болки, но също така подпомага оздравителните процеси, които протичат в психотерапевтичната работа. Тя изцяло резонира с моите ценности и вярвания като психотерапевт, а именно:

  • че съществува тясна връзка между физически болести и психични проблеми и ако искаме да лекуваме физическото си тяло трябва да започнем с лечение на нивото, на което се пораждат болестите, а именно емоционалното и менталното ни тяло;
  • че неблагополучията в живота ни са резултат от блокирана  енергия, която в естественото си състояние е носител на положителен душевен потенциал с различно качество – представен в различните хора с различен интензитет, според уникалните им характеристики;
  • че това качество на душевния потенциал, с който всички сме родени, когато се трансформира от блокираното състояние в положителния си потенциал, ни дава възможност да осъществим себе си в най-високата си степен на самореализация, вътрешна хармония и щастие;
  • и, най-накрая, но най-важното – че основното лечение се случва, когато се възстанови връзката с висшия ни Аз – този аспект от нас, който е свързан с душевните измерения на живота ни и знае най-добре кое е правилното за нас от гледна точка на еволюционното развитие на душата ни. Цветята на д-р Бах са този мост, който позволява да се възстанови връзката между личността и висшето ни Аз, така че отново да можем да сме в синхрон с нуждите и гласа на душата ни.

Терапията на д-р Бах има и още едно, изключително ценно предимство – тя е широко достъпна – както като възможности за самолечение и самодиагностика, така и като цени на билковите екстракти, които са много по-ниски от фармацефтичните медикаменти. Като принцип на лечение тя изключително много прилича на хомеопатията, но именно тази широка достъпност и възможност за употреба и от непрофесионалисти е това, което я отличава от нея. За разлика от хомеопатията, при нея няма опасност от предозиране; няма опасност от погрешна диагноза (защото тогава капките няма да помогнат, но няма и да навредят); а също така е съвместима с всички традиционни лекарствени средства.