Психично здраве и духовно развитие

 


Само-диагностика

„За прилагането на есенциите от цветове не са необходими научни  познания. Ползата от тях произлиза от първичната чистота – без сложни теории, защото всичко в природата е чисто.“          Д-р Едуард Бах

Как да определя коя е моята комбинация от Цветята на д-р Бах

По-долу ви предлагам възможност сами да определите коя е най-правилната комбинация от Цветята на д-р Бах, като за ваше улеснение съм подготвила от книгата на М.Шефер лист с въпросници и тестове за оценка, който можете да разпечатате, да попъпълните и сами да решите с кои от Цветята да започнете. Преди това, обаче, искам да ви дам малко общи насоки за тоя процес.

Първо, необходимо е да се знае, че тъй като Цветята на д-р Бах представляват основни душевни принципи (архетипи) представени в душата на всеки човек, при първоначалното запознаване с тях можете да се объркате, тъй може да разпознаете себе си в почти всяко едно от тях! Затова е полезно да се знае, че това не е необичайно, ако ви се случи, но все пак трябва да се ограничите с най-важните за вас Цветя като преценявате тяхната важност според актуалността на дадения проблем в настоящия период от живота си. Затова, първия принцип за избор на вашата комбинация от Цветя е: „Избери тези цветя, които са важни за теб точно в този момент от живота ти“. Във въпросника ще намерите таблица за оценка на конкретната ситуация, която ще ви улесни в това отношение.

Второто важно правило при определянето на правилната за вас комбинация е да ограничите броя на приеманите от вас есенции до максимално 6-7 Цветя. Знам по собствен опит, че особено в началото това е трудно, но ако знаете, че ефективността от цветолечението намалява от твърде големия брой Цветя, ще ви е по-лесно да решите. Ето какво пише М.Шефер по тази тема „Тук не важи принципът „колкото повече, толкова по-добре“, а „по-малко, но по-качествено“. Малко, но точно и верно подбрани цветове в зависимост от проблема, обикновено упражняват най-добър ефект и отстраняват също и някои странични, съпровождащи симптоми.“

„Успокоително е да се знае, че при погрешна самодиагноза не може да се получи нищо лошо. Ако честотата на цвета не е подходяща, то тя се разпознава от Висшето Аз и се отхвърля от него, понеже не резонира с вътрешната енергийна система.“  Метхилд Шефер

Третото важно правило е, че правилната комбинация за този момент (период от живота ви) може да не е най-добрата комбинация за вас по-късно, в следващ момент от живота ви. С други думи, вие се променяте и правилните цветя за вас се променят също! Важен ориентир по отношение на времето за забелязване на очакваните промени е, че те силно варират от вида на проблемите, от възрастта и характера на лекувания и т.н. Обикновено първите трайни промени се започват да се виждат след 3-4 седмици редовен прием на Цветята. Ето какво, по-конкретно,  пише М. Шефер по този въпрос: „При острите състояния, например шок поради загуба на близък човек или пред страх от някаква коренна промяна в живота, цветовете на д-р Бах помагат в няколко часа или един-два дни, особено при млади хора. Колкото по-отдавна датира душевното смущение, т.е. колкото по-хронично е състоянието, толкова повече време е необходимо, за да се получи подобрение. Времето необходимо за овладяването на подобни хронифицирани смущения се простира от 1 до 20 месеца. Хората, които използват цветните есенции за разгръщане на личността си, приемат капките години наред, с почивки, понеже в развитието на личността постоянно се натрупва нов опит и непрекъснато възникват нови кризи.“

Има още много да се каже по въпроса за дианостиката, но това е предмет на самостоятелно запознаване с книгите по въпроса – в дадения случай горещо препоръчвам да се запознаете лично с книгата на Метхилд Шефер „Енциклопедия на терапията с Цветята на д-р Бах“.

Ако нямате време обаче, можете да преминете направо към въпросника за самодиагностика и самолечение оттук.