Психично здраве и духовно развитие

 


Цветята на д-р Бах като архетипи

„Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“ д-р Бах

Основната причина да бъда привлечена от Цветотерапията на д-р Бах е, че авторката на „Енциклопедия на Цветята на д-р Бах“ – Метхилд Шефер, ги представя като архетипи, т.е. базисни принципи в психиката на всеки един човек. Според нея основната причина тези архетипи се проявяват в негативните си форми е блокираната връзка между личността и Висшето аз. Лечението в Цветотерапията се случва, когато се възстанови свободния поток между тези два различни аспекта на Аз-а.

d-r Bach

Ето как М. Шефер обяснява действието на цветните есенции:

  • „Всеки човек, както и всичко в Космоса, се подчинява на всеобща закономерност. Като част от Висшата промисъл той носи безсмъртна душа – неговата истинска същност, и има своята преходна личност – това, което е той на земята. Неговото Висше Аз е връзката между душата и личността. Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността. Това са идеалните качества, „добродетелите на нашата по-висша природа“. Към тях се числят кротостта, нравствената сила, смелостта, постоянството, мъдрост­та, радостта, целеустремеността. Неосъществяването на заложените в нас добродетели води рано или късно до противоположното чувство – гордост, жестокост, омраза, егоизъм, невежество, алчност. Тези недостатъци са истинските причини за болестта.
  • Общото божествено начало намира израз чрез душата и Висшето Аз в личността, което е и същността на здравето… Истинските причини за болестта се свеждат според д-р Бах до две основни несъответствия: 1) личността не действа в съгласие с душата си – частично или изцяло, и, 2) личността нарушава „принципа на единството“ с Всеобщото начало. От тази дисхармония произлизат и заболяванията.
  • Всеки от използваните от д-р Бах цветове олицетворява определено душевно състояние или – изразено енергетично – трепти с определена честота, която отговаря на съответната честота от човешкото енергийно поле. В човешката душа се съдържат всичките 38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах. При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в честотата на трептенията. Стига се до отрицателно състояние на духа. Есенцията от подходящ цвят може да хармонизира отново човешките трептения и по този начин да възстанови равновесието между душата и личността. Така човекът възвръща своето здраве.     М.Шефер“

Именно разглеждането на Цветята на д-р Бах като архетипи е причината да ги представя в сайта и чрез четене на принципа на синхроничността. Смятам, че запознаването с тяхното описание също има лечебен ефект, защото влияе върху разбирането на причините за трудностите в живота ни, т.е. върху менталното ниво на промяна.

Четенето на тези публикации на принципа на синхроничността не трябва да се използва като диагностично средство, тъй като за правилната диагноза се изисква основан на други критерии подход!