Отлагането – синхронизиране на времето на ума с времето на подсъзнанието

Най-сетне да попадна на нещо наистина добро по отношение на проблема с отлагането, който в една или друга степен всеки един от нас познава. Той…

Рудолф Щайнер за символа на „трънения венец“

Интересно е да се открие подобието между процесите на диференциация в психологията (водещи до по-високи нива на психично здраве) и степените на посвещение в християнството.…

Пристрастяване, привързаност и духовна криза

 Едно интервю на Джефри Мишлав с Кристина Гроф за духовните измерения на алкохолната зависимост ADDICTION AND ATTACHMENT with CHRISTINA GROF превод от английски, Ресенска В продължение…