Процесът на диференциация и духовното развитие

От психологическа гледна точка процесът на диференциация означава емоционално отделяне, обособяване на човека от нещата от външния свят – хора и събития, от които е…

Архаичната идентичност и процеса на диференциация

Духовното измерение на човешкото възприятие, за което стана дума в предишните публикации (Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола) може да бъде открито…

Свободата се намира на върха на острието

От разбирането, че когато говорим за социални и психични факти, няма такова нещо като  „действителна действителност“, произтичат редица важни практически последствия. За някои от тях…

Предизвикателството да се присъединиш към малцинството

Ето още споделени мисли от създателя на логотерапията Виктор Франкъл в книгата му „Смисълът в живота“. Този път споделеното от тази вдъхновяваща книга е по…