Процесът на диференциация и духовното развитие

От психологическа гледна точка процесът на диференциация означава емоционално отделяне, обособяване на човека от нещата от външния свят – хора и събития, от които е…

Архаичната идентичност и процесът на диференциация

Тази статия е продължение на предишните публикации Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола, От нигредо до албедо, в които разглеждам духовното измерение…

Свободата се намира на върха на острието

От разбирането, че когато говорим за социални и психични факти, няма такова нещо като  „действителна действителност“, произтичат редица важни практически последствия. За някои от тях…