Диссолюция – вторият етап от алхимичното преобразуване

  Диссолюцията е вторият от алхимичните етапи в процеса на духовната трансформация. За разлика от етапа на калцинацията, който работи с елемента огън, т.е. човешките страсти,…

„Калцинация“ или за смисъла на разочарованата любов

Това е продължение на предишната публикация „Да съдържаш като сдържаш„, която представяше работата с огнения елемент в нашата психика – страстта и желанията. Нейната цел…