Диссолюция – вторият етап от алхимичното преобразуване

  Диссолюцията е вторият от алхимичните етапи в процеса на духовната трансформация. За разлика от етапа на калцинацията, който работи с елемента огън, т.е. човешките страсти,…