Сепарация – третият етап от алхимичното преобразуване

Алхимичните процеси на духовна трансформация обикновено започват с елемента огън, чието психологическо съответствие са човешките страсти – ревността, завистта, злобата, омразата, отмъстителността, гордостта и др.…

Диссолюция – вторият етап от алхимичното преобразуване

  Диссолюцията е вторият от алхимичните етапи в процеса на духовната трансформация. За разлика от етапа на калцинацията, който работи с елемента огън, т.е. човешките страсти,…