Излизането от водите на Нептун и „достатъчно добрата майка“

Тъй като стана ясно, че здравословното проявяване на емпатия зависи от високата степен на диференциация и изграждането на здрави граници между Аза и другите хора,…

Мари Франц: в „импулса към индивидуация“ именно богът е този, който иска да се въплъти

Какво следва от това, че принудата за саможертва идва от пробуждането на безсмъртната част на душата, което в юнгианската анализа се нарича събуден индивидуационен импулс?…

Мари Луиз фон Франц: Жертвата и това, което се жертва, са едно и също – Азът

„Само когато жертваме това, което имаме, можем да знаем какво имаме. Истинската жертва се прави със същата категоричност и липса на договаряне, както е изхвърлянето…

Мари Франц за дуалността „романтика – баналност“ в любовта

„Любовта със своята страст и болка се превръща в порив към индивидуация, ето защо не съществува истински процес на индивидуация без преживяването на любовта, защото…

Мариана Каплан за „пътят на страданието“

В същността си когнитивната психотерапия е промяна на вярвания, които изкривяват контакта с реалността, с други, които са по-близо до тази реалност. Много харесвам тази…

Зависимостите и капитулацията на егото

Всяка дълбока житейска криза е възможност за значим духовен пробив. Колкото по-надълбоко слиза вътрешния ни Герой в подземията на ада, толкова по-голяма е „височината“, от…