Сънят на планетата

От книгата на Дон Мигел Руис „Четирите споразумения“ „Точно както правителството разполага със закони, управляващи колективния сън, нашите убеждения са кодексът, управляващ индивидуалния ни сън.…

Седем начина да се интерпретира погрешно това, което се случва

Психиатърът Арън Бек, създателят на когнитивното направление в психотерапията, е изследвал начините, по които хората може да възприемат нещата в погрешна перспектива. Неговото изследване е показало,…