Архаичната идентичност и процесът на диференциация

Тази статия е продължение на предишните публикации Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола, От нигредо до албедо, в които разглеждам духовното измерение…

Смехът – фронтовата линия на лечението

„Щом постигнете някаква неутралност, започва забавната част. Откъснати от реакциите, вие можете да използвате своята съзидателност и въображение. Можете да изберете да се наслаждавате на живота.…