Крива на промените

Освен вярванията, които свързват психичното здраве със средностатистическите норми за нормалност има още един вид вярвания, които изкривяват възприятието за правилната употреба на психотерапията. Те се…

Когато послушаш сърцето и душата си

В един учебник по психология навремето прочетох статия за връзката между щастието и богатството. Беше проведено изследване с хора, спечелили от лотарията, които бяха питани за…

Седем начина да се интерпретира погрешно това, което се случва

Създателят на когнитивното направление в психотерапията Арън Бек е изследвал начините, по които хората може да възприемат нещата в погрешна перспектива. Ето кои са най-широко…