Психиатричната клиника през погледа на един шаман

Гледната точка на шамана за психичните заболявания автор: Стефани Мароне, откъс от книгата й „Природното медицинско ръководство за шизофрения“, цитиран в статията: What a Shaman Sees…

Действителност от първи и от втори порядък

Системният подход в психотерапията разглежда поведението на нарочения за болен индивид като израз на неуспешни опити да се нагоди към една не много здравословна семейна…