Джеймс Хилман: От всички грехове на психологията най-съдбоносният е пренебрегването на красотата

„Всеки обрат на съдбата има своето тълкувание, но има и своята красота… Дори преди да се оформи историята на един живот, животът се проявява като…

Процесът на диференциация и духовното развитие

От психологическа гледна точка процесът на диференциация означава емоционално отделяне, обособяване на човека от нещата от външния свят – хора и събития, от които е…