Берт Хелингер: Мечтата за невинност без вина е илюзия

Според Берт Хелингер, създателят на семейните констелации: „Във всички наши различни взаимоотношения, нашите основни нужди си взаимодействат по комплексен начин: 1. Нуждата да принадлежим, което…

Берт Хелингер и методът на семейните констелации

Дължа на метода на семейните констелации не само запознаването си с полето на знанието и неговите възможности за лечение, но и по-дълбокото разбиране за начина,…