Седем начина да се интерпретира погрешно това, което се случва

Психиатърът Арън Бек, създателят на когнитивното направление в психотерапията, е изследвал начините, по които хората може да възприемат нещата в погрешна перспектива. Неговото изследване е показало,…

Берт Хелингер и методът на семейните констелации

Дължа на метода на семейните констелации не само запознаването си с практическата употреба на полето на знанието за лечение и духовно израстване, но и по-дълбоко…