Седем начина да се интерпретира погрешно това, което се случва

Психиатърът Арън Бек, създателят на когнитивното направление в психотерапията, е изследвал начините, по които хората може да възприемат нещата в погрешна перспектива. Неговото изследване е показало,…