Юнг: Не съществува линеарно развитие, има само обикаляне в кръг

„… целта на психичното развитие е Цялостната личност. Не съществува линеарно развитие, има само circumambulation (обикаляне в кръг) на Цялостната личност. Еднолинейно развитие съществува най-много в…