Събуждането на кундалини като събуден индивидуационен импулс

  За по-малко от два месеца приключи преводът на книгата „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ на Гопи Кришна с коментари на Джеймс Хилман. Като супер…

Джеймс Хилман: От всички грехове на психологията най-съдбоносният е пренебрегването на красотата

„Всеки обрат на съдбата има своето тълкувание, но има и своята красота… Дори преди да се оформи историята на един живот, животът се проявява като…