Роберто Асаджиоли: Психични болести и кризи на духовното развитие

„Въпреки че разстройствата, съпътстващи кризите на духовното развитие напомнят на някои болести, а понякога даже е трудно да се отличат от тях, в действителност техните…