Психиатричната клиника през погледа на един шаман

Гледната точка на шамана за психичните заболявания автор: Стефани Мароне, откъс от книгата й „Природното медицинско ръководство за шизофрения“, цитиран в статията: What a Shaman Sees…

Архаичната идентичност и процеса на диференциация

Духовното измерение на човешкото възприятие, за което стана дума в предишните публикации (Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола) може да бъде открито…

Действителност от първи и от втори порядък

Системният подход в психотерапията разглежда поведението на нарочения за болен индивид като израз на неговите опити да се нагоди към една не много здравословна семейна…

Различните нива на психично здраве и религията

„Религиозните идеи несъмнено са подчинени на същата интерпретация чрез различните равнища на психично здраве, както и другите ценности или „митове“… Всъщност всички големи световни религии…