Виктор Франкъл: Успехът ще ви следва тъкмо, защото сте забравили да мислите за него

„Не се стремете към успеха – колкото повече се стремите към него и го правите своя цел, толкова повече ще ви убягва. Защото успехът, както…